UDOSTĘPNIJ

Już wkrótce przy polskich drogach pojawią się nowe znaki drogowe informujące kierowców o najbliższych ładowarkach pojazdów elektrycznych. Zmieni się również sposób oznaczania miejsc parkingowych przeznaczonych na postój EV podczas ładowania. Z inicjatywą wprowadzenia nowych znaków D-23b oraz D-23c wyszło Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Nowe przepisy wchodzą w życie

W czwartek 2 grudnia br. wchodzą w życie przepisy wykonawcze pozwalające na umieszczanie nowych znaków przy polskich drogach. Nowe regulacje przewiduje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, jak również Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Pilotaż w Łodzi

– PSPA wyszło z inicjatywą wprowadzenia nowych znaków już w 2019 r., kierując do Ministerstwa Infrastruktury projekt Systemu Identyfikacji Elektromobilności dla Polski, który zawierał szereg konkretnych propozycji zarówno znaków pionowych, jak i poziomych.  Był to efekt ustaleń z partnerami branżowymi PSPA poczynionych w ramach Białej Księgi Elektromobilności, czyli projektu, który ma na celu wypracowanie zmian prawnych sprzyjających rozwojowi zeroemisyjnego transportu w Polsce.  Przeprowadziliśmy również odpowiednie działania pilotażowe, w ramach których Łódź – jako pierwsze miasto w Polsce – zaczęła oznaczać buspasy znakami poziomymi informującymi kierowców o prawie samochodów elektrycznych do jazdy po buspasach – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Na podstawie wprowadzanych regulacji, znak D-23b „stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych” znajdzie zastosowanie w celu wskazania stacji paliw wyposażonej w punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Jeżeli stacja paliw prowadzi także sprzedaż innych paliw do napędu pojazdów, nowe regulacje dopuszczają umieszczenie w dolnej części znaku napisu określającego rodzaj takiego paliwa („LPG”, „CNG”, „LNG” lub „wodór (H2)”).  Z kolei znak D-23c „punkt ładowania pojazdów elektrycznych” ma być stosowany w celu wskazania punktu ładowania pojazdów elektrycznych.

Zwiększenie świadomości

Wprowadzenie nowych znaków ma istotne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze i najważniejsze, kierowcy samochodów elektrycznych zostaną poinformowani o lokalizacji najbliższego punktu ładowania, co zwiększy komfort i ułatwi pokonywanie dłuższych podróży za kierownicą pojazdów zeroemisyjnych. Po drugie, nowe znaki zwiększą świadomość innych kierowców, którzy często nie wiedzą, że takie stacje w Polsce funkcjonują już od dawna, a ich liczba powoli zbliża się do 2 tys. To pozwoli przekonać do elektromobilności część potencjalnych nabywców samochodów elektrycznych, którzy mają obawy co do możliwości naładowania takiego pojazdu – podkreślił Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Brak przy polskich drogach ujednoliconych znaków drogowych informujących o stacjach ładowania stanowi jedną z przyczyn wciąż niskiej świadomości Polaków w zakresie lokalizacji ogólnodostępnych ładowarek pojazdów z napędem elektrycznym. Jak wynika z cyklicznego badania opinii publicznej PSPA „Barometr Nowej Mobilności” w 2020 r. aż 93,1% respondentów nie potrafiło wskazać w ich miejscowości przynajmniej 5 różnych, publicznych miejsc, gdzie można naładować samochód elektryczny. W 2021 r. ta wartość obniżyła się tylko nieznacznie – do 88,4%.

Postój na czas ładowania

Nowe przepisy wprowadzają także inne ważne zmiany. W przypadku miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania, pod znakiem D-18 będzie umieszczać się tabliczkę z napisem „EV ładowanie”. Jak przewidują wprowadzane regulacje, na tabliczce pod znakiem D-18 napis „EV” będzie umieszczany w wierszu górnym a napis „ładowanie” w wierszu dolnym. Przepisy dopuszczają również umieszczenie na tej tabliczce dodatkowej informacji o maksymalnym czasie postoju, np. „do 30 min”. Napis „EV” będzie mógł być również umieszczany na kopertach namalowanych na powierzchni drogi w celu wyznaczenia miejsca postojowego dla samochodów elektrycznych.

Oznakowanie ujednolicone

Rząd uwzględnił postulaty branży i zdecydował o zastąpieniu symbolu „EE” symbolem „EV”, który stanowi skrót od angielskiego electric vehicle i jest powszechnie stosowany w wielu krajach europejskich, zarówno w języku potocznym, jak i do wyróżniania ładowarek oraz miejsc parkingowych dla samochodów elektrycznych. To krok w dobrym kierunku, ponieważ prowadzi do ujednolicenia oznakowania infrastruktury ładowania w państwach członkowskich UE,  a skrót „EV”, w odróżnieniu od „EE”, jest intuicyjnie rozpoznawany przez kierowców samochodów elektrycznych – podkreślił Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Źródło: na podstawie PSPA  

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA