Z prądem pod prąd

Podcast ORPA

W podcastach pt.: „Z prądem pod prąd”, będziemy poruszali zagadnienia związane m.in. z alternatywnymi paliwami i napędami, elektromobilnością, odnawialnymi źródłami energii, redukcją emisji substancji szkodliwych, inwestycjami w zrównoważony transport, ekologią oraz badaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Gośćmi redakcji orpa.pl są m.in. przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, rządu, samorządów, instytutów badawczych i kół naukowych, oraz ci wszyscy, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do poprawy jakości życia człowieka oraz stanu środowiska naturalnego.

Gospodarzem podcastu jest Maciej Gis.

Nasze podcasty

Słuchaj nas także na: