UDOSTĘPNIJ

Parlament Europejski zatwierdził 5 kwietnia br. nowe zasady wyboru projektów energetycznych, które mogą otrzymać dofinansowanie Unii Europejskiej (UE). Dostosował też obowiązującego rozporządzenia do projektu unijnego Zielonego Ładu. Europejscy parlamentarzyści zapewnili m. in. finansowanie projektów, które zmieniają przeznaczenie istniejącej infrastruktury gazu ziemnego na transport lub magazynowanie wodoru w okresie przejściowym.

Polityka w zakresie infrastruktury energetycznej ma pomóc osiągnąć cele w zakresie neutralności klimatycznej. Rozwój elektromobilności w UE jest w dużej mierze uzależniony od infrastruktury. Ta zaś powinna opierać się na dostępnych magazynach energii czy paliwach odnawialnych takich jak wodór.

Szybkie procedury dla zielonych projektów

Nowe rozporządzenia uzgodnione z Radą w grudniu 2021 roku, a obecnie zatwierdzone przez PE określa kryteria i metodologię wyboru projektów energetycznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), takich jak linie przesyłowe wysokiego napięcia, rurociągi, magazyny energii i inteligentne sieci. Będą one mogły skorzystać z szybkich procedur administracyjnych i kwalifikować się do otrzymywania funduszy UE.

Finansowanie zapewnione

Podczas negocjacji posłowie poparli włączenie finansowania projektów związanych z rozwojem infrastruktury wodorowej oraz wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla. Kwalifikujące się projekty powinny również stymulować integrację rynku i zwiększać bezpieczeństwo dostaw energii.

Wybrane projekty mają pomóc krajom UE w odejściu od stałych paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i łupki bitumiczne. Posłowie zapewnili finansowanie projektów, które zmieniają przeznaczenie istniejącej infrastruktury gazu ziemnego na transport lub magazynowanie wodoru w okresie przejściowym. Projekty tego rodzaju będą kwalifikowały się do otrzymania pomocy finansowej UE do 31 grudnia 2027 r.

Błędy w ocenie potrzeb

Dzisiejsze tragiczne realia wojny w Europie i dramatycznie niski poziom bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej dowodzi, że UE od lat popełnia poważne błędy w ocenie swoich potrzeb, w tym w zakresie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej – powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski.

Dzięki nowym przepisom nie tylko usprawniony zostanie proces planowania infrastruktury. Zmienione ramy TEN-E będą zachęcać do inwestycji w sieci wodorowe (…), a także w rozwój sieci morskich.

Przypomnijmy, że w rezolucji z dnia 10 lipca 2020 r. Parlament Europejski wezwał do rewizji rozporządzenia w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), które określa wytyczne UE dla transgranicznej infrastruktury energetycznej oraz nakreśla proces wyboru tzw. projektów wspólny interes (PCI). W grudniu 2020 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia TEN-E.

Więcej stacji tankowania wodoru

Chodzi o projekty infrastrukturalne uważane za niezbędne do osiągnięcia celów UE w dziedzinie energii, w tym poprawy połączeń między rynkami krajowymi, większej konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw i promowania odnawialnych źródeł energii.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) przedstawiło niedawno analizę dotyczącą branży e-mobilności, opartej głównie na odnawialnych źródłach energii. Według niej w UE do 2030 roku potrzebne będzie bagatela 6,8 mln publicznych punktów ładowania. Cześć z nim ma być przeznaczona dla pojazdów napędzanych wodorem.

Źródło: na podstawie europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA