UDOSTĘPNIJ

Elektromobilność stała się przyszłością transportu. Już w tym momencie na rynku pojawiło się wiele atrakcyjnych modeli czy rozwiązań, pokazujących potencjał pojazdów zasilanych wyłącznie energią elektryczną. Aby móc jeszcze bardziej wspomóc rozwój tego sektora potrzebna jest dobrze wykształcona kadra naukowa. Rozumie to Politechnika Wrocławska, która uruchomiła studnia na kierunku Elektromobilność.

O założeniach, planach i wyzwaniach związanych z nowym kierunkiem, ORPA rozmawia z dr hab. inż. Mateuszem Dybkowskim Prodziekanem ds. Badań Naukowych i Rozwoju oraz Przewodniczącym Komisji Programowej kierunku Elektromobilność Politechniki Wrocławskiej.

ORPA: 1 października br. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej rusza nowy kierunek studiów I stopnia, związany z elektromobilnością. Skąd pomysł na rozwój studentów w tym zakresie?

Mateusz Dybkowski: Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej od wielu lat kształcimy studentów na kierunkach Elektrotechnika, Automatyka Przemysłowa (dawniej Automatyka i Robotyka) oraz Elektromechatronika (dawniej Mechatronika). Nasi absolwenci znajdują pracę w najróżniejszych gałęziach przemysłu. Coraz częściej są to firmy zajmujące się w sposób bezpośredni lub pośredni elektromobilnością.

Na decyzję o podjęciu działań i stworzeniu nowego kierunku wpłynęli absolwenci, jak i firmy współpracujące z Wydziałem Elektrycznym, chociażby w ramach Konwentu Wydziału Elektrycznego. Wielokrotnie zwracali nam uwagę na potrzebę uruchomienia nowego kierunku związanego z pojazdami elektrycznymi oraz infrastrukturą ich zasilania. Wskazywali na potrzebę nabycia specjalistycznej, ukierunkowanej wiedzy z zakresu pojazdów elektrycznych. Nie bez znaczenia były dla nas ankiety przeprowadzane przez Dział Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej wśród absolwentów szkół średnich. Na pytanie o kierunek, który chcieliby studiować, w czołówce znalazł się ten związany z pojazdami elektrycznymi.

W Efekcie zdecydowaliśmy się, w zeszłym roku, powołać zespół ds. nowego kierunku Elektromobilność. Do prac nad programem studiów zaprosiliśmy partnerów z Wydziału Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki oraz przedstawiciela studentów naszego wydziału. Po niemal roku prac udało się uruchomić nowy kierunek, który oficjalnie ruszy już 1 października bieżącego roku. Ustaliliśmy limit miejsc na 90 osób. Liczymy, że będzie on atrakcyjny dla młodych ludzi oraz dla przemysłu, który wskazywał na konieczność jego uruchomienia.

Czy widzą Państwo potencjał i zainteresowanie w kształceniu na tym kierunku?

Tak. Wielokrotnie wskazywano nam, że istnieje potrzeba kształcenia w tym kierunku. Jak już wcześniej wspomniałem zarówno przedstawiciele pracodawców (głównie z terenu Dolnego Śląska), jak też studenci i uczniowie szkół średnich wyrażali potrzebę poszerzenia oferty edukacyjnej Wydziału Elektrycznego. Tak więc potencjał jest. Zobaczymy jak będzie to faktyczne wyglądało. Na razie trwa rekrutacja. Liczymy, że zainteresowanie będzie duże, gdyż rozwój branży maszyn i pojazdów elektrycznych jest nad wyraz dynamiczny, a rynek pracy jest w stanie przyjąć wielu specjalistów z zakresu elektromobilności, których aktualnie w kraju nie ma lub jest ich niewielu.

Czy studnia dotyczące elektromobilności będą opierać się wyłącznie na zajęciach teoretycznych i laboratoriach związanych np. z układami scalonymi, elektrotechniką itp. Czy może prowadzącymi będą również profesorowie, eksperci w danej dziedzinie spoza Politechniki Wrocławskiej?

Priorytetem, podczas tworzenia nowego kierunku, było przypisanie do przedmiotów osób, które zajmują się w swoich badaniach naukowych tematyką związaną właśnie z pojazdami elektrycznymi. Zależy nam, aby studenci pozyskiwali nie tylko wiedzę czysto akademicką, ale także tą od praktyków, którzy opracowują nowe technologie dla przemysłu elektromobilności. Ponadto przewidujemy czynny udział w zajęciach pracowników z zewnętrznych firm powiązanych z elektromobilniością. Na studiach pierwszego stopnia będą to głównie gościnne wykłady, wycieczki fakultatywne do zakładów przemysłowych powiązanych z pojazdami elektrycznymi lub systemami związanymi z ich zasilaniem, seminaria oraz pokazy.

Niedawno zawarliśmy porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. Jednym z jego punktów jest wsparcie kierunku Elektromobilność przez praktyków rekomendowanych przez PSPA. W najbliższym czasie planujemy uruchomić procedurę stworzenia studiów drugiego stopnia Elektromobilność. Przewiduje się w tym czynny udział przedstawicieli przemysłu, łącznie z prowadzeniem zajęć wyłącznie przez praktyków spoza uczelni i co ważne odbywałyby się one na terenie zakładów zajmujących się produkcją technologii dla przemysłu pojazdów elektrycznych. Liczymy, że tak ciekawa oferta zyska zainteresowanie wśród młodych ludzi i wspólnie z przedsiębiorcami uda nam się wykształcić doskonałych inżynierów z zakresu elektromobilności.

Fot. Politechnika Wrocławska

Jakie będą wstępne wymagania, aby dostać się na kierunek elektromobilość (studia dzienne)?

Wstępne wymagania są określone przez Politechnikę Wrocławską. Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w sposób centralny poprzez system elektroniczny. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja/ oraz https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/przyszlosc-motoryzacji-studiuj-elektromobilnosc-na-pwr-12015.html.

Jakie są perspektywy pracy po ukończeniu tego kierunku dla przyszłych inżynierów lub magistrów po planowanym utworzeniu studiów II stopnia?

W zasadzie w każdej firmie wykorzystywane są aktualnie maszyny i pojazdy elektryczne. Wymagają one obsługi i modernizacji. W tych przedsiębiorstwach brakuje specjalistów, którzy byliby kompleksowo wykształceni z zakresu pojazdów elektrycznych.

Na terenie Dolnego Śląska oraz całego kraju coraz więcej jest podmiotów zajmujących się technologiami dedykowanymi pojazdom zasilanym wyłącznie prądem. Są to m.in. koncerny motoryzacyjne, zakłady produkujące energoelektronikę dla motoryzacji czy firmy wytwarzające baterie i elektronikę.

Jestem przekonany, że absolwenci kierunku elektromobilność będą znajdowali pracę już w trakcie studiów. Mamy podpisane umowy oraz porozumienia z firmami oraz Stowarzyszeniami zajmującymi się właśnie pojazdami elektrycznymi i co równie ważne ich pełne wsparcie chociażby w organizacji praktyk, staży czy szkoleń.

Czy pojawili się już partnerzy, którzy chcą wspomóc rozwój tego sektora/kierunku nauk (np. pod względem praktyk i innego zdobywania wiedzy i doświadczenia przez studentów?)

Tak. Mamy na Wydziale Elektrycznym podpisane umowy o współpracy w zakresie dydaktycznym i badawczym z firmami, które zajmują się elektromobilnością. Jak wspomniałem w ostatnim czasie podpisaliśmy porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. W ramach niego, PSPA będzie nas wspierać w zakresie realizacji przez studentów praktyk, staży oraz szkoleń przemysłowych u swoich partnerów. Podpisany dokument pozwala także na udział PSPA w procesie nauczania. Jest to porozumienie, które daje korzyści zarówno uczelni, jak też Stowarzyszeniu. Liczymy, że stanie się ono patronem nowego kierunku na Wydziale Elektrycznym.

Czy uruchomienie kierunku jest na razie pewnego rodzaju pilotażem czy może jest to kierunek, który już na stałe zagości w strukturach wydziału?

Odpowiem krótko. Jest to kierunek utworzony na stałe. W najbliższym czasie uruchomimy także studia II stopnia Elektromobilności, a tym samym nasza oferta stanie się kompletna. Ze swojej strony mogę zachęcać studentów do wybrania naszego nowego kierunku. Jest on rozwojowy, a biorąc pod uwagę realia europejskiego, jak też światowego rynku transporotowego, jest on również przyszłościowy.

Dziękuję za rozmowę.

Maciej Gis

 

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA