UDOSTĘPNIJ

Wodór przyśpieszy transformację ku czystej energii i ochronie klimatu. Taki wniosek płynie ze wspólnego webinaru PSPA i Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia.

Otwarty webinar wodorowy “Paving the way for hydrogen-based transport. Lessons learned from Germany’s experience” odbył się 24 czerwca br. na platformie clickmeeting, administrowanej przez Centrum Kompetencyjne PSPA. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Ambasada Republiki Federalnej Niemiec. O zaletach wodoru i jego potencjale opowiedzieli niemieccy eksperci, przedstawiciele administracji rządowej i biznesu.

Rosnące znaczenie wodoru dla polskiej gospodarki oraz przygotowywanej przez polski Rząd Strategii Wodorowej opisał, otwierając wydarzenie, Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu. – Trwają prace nad strategicznym dokumentem dotyczącym rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce – zapowiedział przedstawiciel resortu.

Witając uczestników, pan Holger Krämer, Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, powiedział: – Dzisiejsze zakłócenia spowodowane COVID-19 stanowią szansę na przyśpieszenie transformacji ku czystej energii i ochronie klimatu. Niemiecki Rząd Federalny stoi na stanowisku, że wodór odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej, zarówno jako instrument magazynowania energii wytworzonej z OZE, jak również jako paliwo alternatywne. Wierzymy, że transformacja energetyczna nie tylko będzie kluczowa dla ograniczenia zmian klimatu, ale przyczyni się też do ożywienia naszych gospodarek i w konsekwencji, zabezpieczenia naszego dobrobytu w przyszłości.

Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA, zwrócił uwagę na intensyfikację zainteresowania wodorem w Polsce. W kwietniu br. PSPA wraz z TÜV SÜD Polska powołały Grupę Roboczą ds. Technologii Wodorowych, która działa na rzecz przygotowania gruntu prawnego pod możliwość realizacji działań biznesowych w obszarze transportu opartego na wodorze. Zajmie się też poszukiwaniem efektywnych źródeł finansowania wodoru oraz realizacją projektów o charakterze pilotażowym. Powołanie Grupy łączy się z uruchomieniem przez PSPA Programu Promocji Rozwoju Rynku Wodoru w Polsce.

Merytoryczną część wczorajszego wydarzenia rozpoczęła prezentacja przedstawiciela Akademii Odnawialnych Źródeł Energii. Dr Roman Buss z RENAC AG opowiedział o wodorze w ujęciu ogólnym, sposobach jego produkcji i szerokich możliwościach zastosowania w energetyce, budownictwie oraz transporcie. Podkreślił potencjał zielonego wodoru dla dekarbonizacji gospodarek.

Ulrich Benterbusch, Dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej w Przemyśle i Gospodarstwach Domowych oraz Zrównoważonej Mobilności w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energii, mówił o założeniach Strategii Wodorowej, którą w tym miesiącu przyjęły Niemcy. Zwrócił uwagę na zamiar ambitnej transpozycji Dyrektywy RED II przez ten kraj, co szeroko otworzy drzwi do zwiększenia produkcji zielonego wodoru. Podkreślił, że nadchodząca Prezydencja Niemiec w Radzie UE będzie okazją do promowania wodoru na forum UE, a instrumentem do tego może stać się przyjęcie odpowiednich konkluzji przez Radę.

Dr Jan Michalski z Ludwig-Bölkow-Systemtechnik omówił status quo transportu opartego na wodorze w Niemczech w podziale na poszczególne jego sektory. Zwrócił uwagę na stopień rozwoju infrastruktury tankowania wodorem w Niemczech i Europie. Jako wyzwania zidentyfikował utrzymanie się w awangardzie technologicznej wobec rosnącej konkurencencji międzynarodowej, a także zapewnienie wystarczającej ilości wodoru wytwarzanego z odnawialnych źródłach energii.

Webinar stanowił kolejne z cyklu wydarzeń wodorowych zorganizowanych przez Centrum Kompetencyjne PSPA. Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA, podsumowując wydarzenie, zapowiedział kolejne projekty. – Można bez przesady powiedzieć, że w Polsce rozpoczęła się era wodoru. Zachęcamy branżę do śledzenia i zaangażowania się w nasze realizacje w – dodał.

Informacje o kolejnych webinarach dostępne są na stronach www.pspa.com.pl www.ckpspa.com.pl.

 

 

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA