UDOSTĘPNIJ

Spółka Ursus Bus S.A. została zwycięzcą rządowego projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie narodowego autobusu elektrycznego.

18 grudnia 2018 r. NCBiR poinformowało, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, za najkorzystniejsze uznało wszystkie trzy złożone oferty.

Najwyższą, 74-punktową ocenę uzyskała wówczas oferta Politechniki Śląskiej. Ofertę Konsorcjum Ursus Bus oceniono na  63,2 pkt., a konsorcjum z udziałem Autosana (lider) oraz WB Electronics, Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” i Instytutu Elektrotechniki z Warszawy otrzymało 48,5 pkt.

Na skutek kontroli postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych, oferty Politechniki Śląskiej oraz Autosana zostały odrzucone, zaś zwycięzcą zostało konsorcjum Ursus Bus.

Po podpisaniu umowy z zamawiającym i przedstawieniu gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej zwrotu przez konsorcjum zaliczki, konsorcjum otrzyma zaliczkę do kwoty 2,25 mln zł netto przeznaczoną na realizację pierwszego etapu fazy badawczo-rozwojowej. Pozostałe zaliczki w wysokości do 90% wartości dwóch kolejnych etapów będą wypłacane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem realizacji procesu B+R.

Zamówienie składa się z fazy badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej, polegającej na dostarczeniu pojazdów. Oferta konsorcjum przewiduje uzyskanie przez wykonawcę na realizację wszystkich 3 etapów fazy B+R finansowania w kwocie 22,35 mln zł netto, natomiast za realizację fazy wdrożeniowej oferta konsorcjum opiewa na kwotę 2,51 mld zł netto.

Zgodnie z dokumentacją postępowania, zamówienie (faza B+R oraz faza wdrożeniowa) powinno zostać zrealizowane do 31 grudnia 2023 roku.

 

ursusbus.com, isbnews.pl, materiały własne

 

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA