UDOSTĘPNIJ

Bielsko-Biała, Szczecin, Tarnów, Warszawa, Rzeszów i Kielce to kolejnych sześć miast w Polsce, w których zostali wyznaczeni operatorzy i dostawcy usług ładowania na ogólnodostępnych stacjach ładowania. Ogółem 29 polskich miast ma już przypisanych operatorów. Jak zaznacza URE, proces ich wyznaczania w obecnej formule – na gruncie obowiązujących przepisów – dobiega końca.

Do pełnienia tych funkcji Prezes URE wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne, które dokonują sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie gminy, w której mają pełnić funkcję operatora. W Rzeszowie i Kielcach to PGE Obrót, w Bielsko-Białej i Tarnowie – Tauron Sprzedaż, w Szczecinie – ENEA, natomiast w Warszawie – innogy Polska.

Rys.1.Miasta, w których działają operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania, wyznaczeni przez Prezesa URE (stan na 30 września 2021).

Odpowiedzialność operatorów

  • zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania
  • spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych,
  • wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego,
  • przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
  • wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji,
  • zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

Rys.2. Schemat działania rynku elektromobilnego na podstawie ustawy o elektromobilności.
Opracowanie URE na podstawie „Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewodnik infograficzny po wybranych zagadnieniach”, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Odpowiedzialny podmiot

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania to podmiot odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania zapewnia, aby w ogólnodostępnej stacji ładowania prowadził działalność co najmniej jeden dostawca usługi ładowania.

Dostawca usługi ładowania świadczy usługę ładowania obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania, zawiera ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży energii, udostępnia – na swojej stronie internetowej – informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia.

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania może wykonywać zadania dostawcy usługi ładowania.

Lista operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania  i dostawców usług ładowania
wyznaczonych przez Prezesa URE na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o elektromobilności
(stan na dzień 30.09.2021 r.)

 

*- Wyznaczone przez Prezesa URE przedsiębiorstwo do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania na obszarze danej gminy na stacjach wybudowanych przez OSD zgodnie z planem budowy ogólnodostępnych stacji przygotowanym zgodnie z art. 62 ustawy o elektromobilności.

**- Operator systemu dystrybucyjnego budujący stacje ładowania zgodnie z art. 64 ustawy o elektromobilności

Źródło: na podstawie URE, własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA