UDOSTĘPNIJ

UE mocno dofinansuje projekty czystych technologii

Władze unijne poinformowały o kolejnej inwestycji na ponad 1,8 mld EUR w siedemnaście dużych innowacyjnych projektów w zakresie czystych technologii. W Polsce powstanie m.in. fabryka innowacyjnych systemów baterii. Dotacje będą wypłacane z Funduszu Innowacji, aby pomóc we wprowadzaniu technologii na rynek w branżach energochłonnych, wodorze, energii odnawialnej, infrastrukturze wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla oraz produkcji kluczowych komponentów do przechowywania energii i odnawialnych źródeł energii. Oprócz naszego kraju wybrane projekty znajdują się w Bułgarii, Finlandii, Francji, Niemczech, Islandii, Niderlandach, Norwegii i Szwecji.

W kierunku dekarbonizacji

Projekty obejmują szeroki zakres sektorów przyczyniających się do działań UE na rzecz dekarbonizacji, takich jak produkcja, dystrybucja i wykorzystanie ekologicznego wodoru, przetwarzanie odpadów w wodór, morska energia wiatrowa, produkcja modułów fotowoltaicznych (PV), magazynowanie i recykling baterii, wychwytywanie dwutlenku węgla i przechowywania, zrównoważonych paliw lotniczych i zaawansowanych biopaliw. Wyliczono, że razem mogą one zaoszczędzić 136 milionów ton ekwiwalentu CO2 w ciągu pierwszych 10 lat działalności.

Niderlandy: trzy projekty wodorowe

W Niderlandach będą realizowane trzy projekty związane z wodorem, które będzie służył m. in. dekarbonizacji ciężkiego transportu drogowego. W ramach pierwszego z nich będzie wytwarzany, a następnie dystrybuowany i wykorzystywał ekologiczny wodór za pomocą elektrolizera zasilanego przez morską energię wiatrową. Kolejny będzie produkować 15 500 ton odnawialnego wodoru rocznie. W ramach trzeciego projektu przetwarzane będą nienadające się do recyklingu strumienie odpadów stałych, które zostaną przekształcone głównie w wodór.

Norwegia i Szwecja: biopaliwa i paliwo syntetyczne

W Norwegii realizowany będzie projekty w ramach których zbuduje się i będzie obsługiwać pierwszy na świecie zakład produkcji biopaliw typu drop-in na skalę komercyjną, który przekształca odpady leśne w zaawansowane biopaliwa i biowęgiel drugiej generacji. W ramach projektu w Szwecji powstanie wielkoskalowy zakład do produkcji syntetycznego, zrównoważonego paliwa lotniczego, wykorzystując CO₂ wychwycony w elektrociepłowni (CHP).

Polska: fabryka baterii, Francja: recykling

W Polsce realizowane będą projekty dotyczące produkcji komponentów do magazynowania energii lub produkcji OZE. W ramach jednego z nich powstanie fabryka innowacyjnych systemów baterii elektrochemicznych do krótkoterminowego magazynowania energii elektrycznej. Kolejny projekt na północy Francji zbuduje zakład produkcyjny fotowoltaiki w oparciu o innowacyjną technologię heterozłącza. Trzeci projekt we Francji przewiduje zbudowanie zakładu recyklingu Li-ion w klastrze akumulatorów w Dunkierce do produkcji i rafinacji tzw. czarnej masy, zapewniając dostęp do wtórnego źródła surowca akumulatorowego.

Przy dochodach przekraczających 38 mld EUR do 2030 r. z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) Fundusz Innowacji ma na celu stworzenie odpowiednich zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania w nową generację technologii niskoemisyjnych i zapewniania przedsiębiorstwom z UE w ten sposób przewagę, na globalnymi rynku.

Źródło: na podstawie greencarcongress.com, własne, fot. pixabay

WIĘCEJ

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA