UDOSTĘPNIJ

Normy emisji CO2 w ramach Fit for 55 dla samochodów osobowych i dostawczych będą bardziej rygorystyczne.  Posłowie Komisji Ochrony Środowiska opowiedzieli się za ścieżką w kierunku bezemisyjnej mobilności drogowej w 2035 r. dla tego typu pojazdów.

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (Environment, Public Health and Food Safety) przyjęła w środę 11 czerwca br. 46 głosami za, 40 przeciw i 2 wstrzymujących się, stanowisko w sprawie proponowanych zasad weryfikacji i sprawdzania norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Zasady są odpowiedzią na ambitne cele klimatyczne UE. W raporcie posłowie wyrazili poparcie dla propozycji Komisji dotyczącej osiągnięcia bezemisyjnej mobilności drogowej do 2035 roku.

Jednym ze środków które mają być wdrożone jest m. in. usunięcie mechanizmu zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych („ZLEV”), w związku z tym , że dopłaty nie spełniają już „swojego pierwotnego celu”. Sprawozdanie Komisji na temat postępów w kierunku bezemisyjnej mobilności drogowej zostanie przedstawione do końca 2025 r. Następnie będzie ono publikowane corocznie. Obejmie ono wpływ na konsumentów i zatrudnienie, poziom wykorzystania energii odnawialnej, a także informacje o rynku wtórnym.

Główne założenia i cele

W ramach przyjętego stanowiska ma nastąpić stopniowe wdrażanie bardziej wyśrubowanych norm  dla ekoinnowacji, zgodnie z proponowanymi bardziej rygorystycznymi celami (obecny limit 7g CO2/km powinien pozostać do 2024 r., następnie 5g od 2025 r., 4g od 2027 r. i 2g do końca 2034 r.).

Pojawi się także sprawozdanie Komisji (do końca 2023 r.) szczegółowo określające potrzebę ukierunkowanego finansowania, „aby zapewnić sprawiedliwą transformację w sektorze motoryzacyjnym w celu złagodzenia negatywnego wpływu na zatrudnienie i innych skutków gospodarczych”.

Komisja do 2023 r. ustali się ponadto wspólną metodologię dla UE dotyczącą oceny pełnego cyklu życia emisji CO2 samochodów osobowych i dostawczych wprowadzanych na rynek UE, a także paliw i energii zużywanych przez te pojazdy.

To rozporządzenie zachęca do produkcji pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych. Dzięki normom CO2 zapewniamy przejrzystość dla przemysłu samochodowego oraz pobudzamy innowacje i inwestycje dla producentów samochodów. Ponadto kupowanie i prowadzenie bezemisyjnych samochodów stanie się dla konsumentów tańsze. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy ceny oleju napędowego i benzyny wciąż rosną. To rozporządzenie sprawia, że ​​zrównoważony transport będzie dostępna dla wszystkich – powiedział poseł sprawozdawca Jan Huitema.

Co wydarzy się dalej

Raport ma zostać przyjęty na czerwcowym posiedzeniu plenarnym i stanowić będzie stanowisko negocjacyjne Parlamentu z rządami UE w sprawie ostatecznego kształtu prawodawstwa.

Przypomnijmy, że 14 lipca 2021 r. w ramach pakietu Fit for 55 Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Wniosek ma na celu przyczynienie się do realizacji unijnych celów klimatycznych na lata 2030 i 2050, przyniesienie korzyści obywatelom poprzez szersze wykorzystanie pojazdów bezemisyjnych (lepsza jakość powietrza, oszczędność energii i niższy koszt posiadania pojazdu), a także stymulowanie innowacji obszarze technologii zeroemisyjnych.

Źródło: na podstawie europa.eu, fot. pixabay

WIĘCEJ

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA