UDOSTĘPNIJ

Do 10 lipca 2018 r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu INNOMOTO. Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026.

Minimalna  wartość  kosztów  kwalifikowalnych projektu  dofinansowanego  w  ramach  konkursu wynosi 1 mln zł, zaś wartość maksymalna – 30 mln zł. Instytucją udzielającą wsparcia jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączny budżet programu ustalono na 300 mln zł.

Konkurs został skierowany do przedsiębiorstw, jak również do konsorcjów przedsiębiorstw rozwijających projekty z sektora motoryzacyjnego w regionach słabiej rozwiniętych (tj. z wyłączeniem województwa mazowieckiego).

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;

3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);

4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP poprzez stronę internetową pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl. Szczegółowe zasady składania wniosku w systemie informatycznym IP zostały określone w instrukcji dostępnej pod linkiem http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innomoto_2018/innomoto2_instrukcja-generator.pdf.

 

innomoto.com.pl, ncbr.gov.pl, materiały własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA