UDOSTĘPNIJ

Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie oznakowania miejsc ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego oraz formułowania i udostępniania informacji o możliwości ładowania lub tankowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Jak informuje ME, projekt jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w 41 ust. 6 pkt 1 i 2 Ustawy o elektromobilności i paliwach  alternatywnych oraz ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego jednolitych zasad dotyczących oznakowania miejsc ładowania lub tankowania samochodów.

Przepisy wykonawcze do art. 41 ust. 6 pkt 3 ustawy zostaną wydane w późniejszym terminie. Zgodnie z treścią tej ostatniej normy, Minister Energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób porównywania cen paliw alternatywnych z cenami benzyny silnikowej oraz oleju napędowego.

Obecnie w Polsce funkcjonuje rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych, jednak obejmuje ono swym zakresem wyłącznie oznakowanie dystrybutorów stosowanych do biopaliw ciekłych. Obowiązek implementacji przepisów dyrektywy 2014/94/UE oraz wejście w życie przepisów Ustawy o elektromobilności spowodowało konieczność opracowania projektu rozporządzenia dla nowej grupy paliw alternatywnych. Ponadto, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zastosowania normy PN-EN 16942 w zakresie oznakowania miejsc tankowania pojazdów LPG, skroplonym gazem ziemnym LNG, sprężonym gazem ziemnym CNG oraz wodorem.

Proponowany przez Ministerstwo Energii wzór oznakowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych prezentuje się następująco:

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

 

gov.pl, materiały własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA