UDOSTĘPNIJ

Minister Energii  przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, zaś ewentualne uwagi należy zgłaszać w  terminie  10 dni od dnia jego opublikowania.

Wsparcie z Funduszu udzielane jest w trybie konkursowym lub pozakonkursowym, a projekty do wsparcia poddawane są ocenie Komisji do Oceny Projektów. Ze względu na stworzenie stosunkowo szerokiego katalogu działań objętych wsparciem z FNT w ustawie wskazano cztery ogólne kryteria wyboru projektów do wsparcia, tj.:

  1. znaczenie projektu dla potrzeb rozwoju rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wodoru oraz energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie,
  2. adekwatność i trafność zaplanowanych działań i metod ich realizacji w odniesieniu do celów wspieranych ze
    środków Funduszu,
  3. ocena wysokości planowanych kosztów realizacji projektu w stosunku do jego zakresu rzeczowego,
  4. zdolność organizacyjna wnioskodawcy do realizacji projektu oraz przygotowanie instytucjonalne do jego wdrożenia.

Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe kryteria wyboru projektów do wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego
Transportu, doprecyzowując 4 kategorie kryteriów wskazanych wyżej. Jak informuje ME, właściwe przygotowanie kryteriów pozwoli zagospodarować większość płaszczyzn wdrażania elektromobilności w Polsce.  Rozporządzenie spowoduje, że składane projekty będą oceniane według kryteriów, których zakres oraz ważność będzie odpowiadać celom Funduszu, jak również wspierać cele wskazane m.in. w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości” oraz Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Tekst projektu rozporządzenia dostępny jest na stronie: legislacja.rcl.gov.pl

FNT został utworzony na podstawie nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych. Nowelizacja ustawy o biokomponentach zakłada obowiązywanie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1 000 l paliw wprowadzonych na polski rynek. Środki z opłaty w 85% trafiają do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15% – do FNT.

 

legislacja.rcl.gov.pl, materiały własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA