UDOSTĘPNIJ

Senat przyjął nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzając poprawki dotyczące funkcjonowania stref czystego transportu oraz powstawania ogólnodostępnych stacji ładowania. Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Kilkadziesiąt poprawek

Senat wprowadził do noweli kilkadziesiąt poprawek, większość z nich o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym.Wśród poprawek merytorycznych znalazł się zapis, umożliwiający radzie gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, ustanowienie dodatkowych – innych niż w ustawie – zakazów wyłączenia od zakazu wjazdu do tej strefy. Wyłączenia ustanawiane w oparciu o klasę emisji pojazdów Euro oraz rodzaj stosowanego paliwa.

Inna z poprawek zakłada, że w przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, nie rozpoczął prac budowalnych mających na celu wybudowanie i uruchomienie – wskazanej w planie – ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów stacji do dnia 31 grudnia 2021 r., konkurs na jej wybudowanie i uruchomienie będzie mógł ogłosić wójt, burmistrz albo prezydent miasta do dnia 31 grudnia 2022 r.

Senatorowie wydłużyli też okres na spełnienie przez samorządy limitów dotyczących udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem we flocie pojazdów samochodowych (10%) do 1 stycznia 2024r. (z 1 stycznia 2022 r.)

Zgodnie z dyrektywami PE

Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, m.in. w sprawie: promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej.

Precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje, że można je będzie ustanawiać we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Z zakazu wjazdu do takich stref zostaną zwolnione m.in. specjalistyczne pojazdy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, służące ochronie ludności, bezpieczeństwu pożarowemu i utrzymaniu porządku publicznego. Nowelizacja przewiduje też, iż mając prawo jazdy kat. B, będzie można prowadzić elektryczne auta dostawcze o masie do 4,25 t, a nie – jak dotąd – 3,5 t. Dopuszczalną masę zwiększono o wagę baterii.

Punkty poboru w budynkach wielorodzinnych

Nowelizacja reguluje także procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, co ma ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa sytuacje, w których może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca i przyłączenia go do sieci w nieruchomości. W wypadku budynków o statusie zabytków niezbędna będzie zgoda właściwego konserwatora zabytków.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Nowela zakłada też możliwość wsparcia finansowego przedsiębiorców, którzy nie kupują pojazdów, ale korzystają z leasingu. Wprowadza także niezbędne modyfikacje, pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru, który ma być w niedalekiej przyszłości stosowany w różnych segmentach gospodarki.

Źródło: na podstawie ISBnews, Fot.Kancelaria Senatu

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA