UDOSTĘPNIJ

Rada Ministrów (RM) przyjęła wczoraj, czyli 5 października 2021 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Jak czytamy w komunikacie nasz rząd chce wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Nowe rozwiązania mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Krajowe prawo zostało dostosowane do przepisów Unii Europejskiej m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Elektromobilność jest dziedziną, która rozwija się dynamicznie na całym świecie (w zeszłym roku sprzedano w globalnej skali nieco ponad 3 mln elektryków – przyp. red.) Wprowadzane rozwiązania mają jak twierdzi ustawodawca przyczynić się do znacznej redukcji emisyjności sektora transportu oraz zwiększenia poziomu ekologii w tym sektorze. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, rząd dostosowuje przepisy do coraz szybszego rozwoju branży motoryzacyjnej.

Instalacja i montaż punktów ładowania

Uregulowane zostały procedury dotyczące instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Przepisy ułatwią montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Dzięki temu, osoby zainteresowane zakupem takiego pojazdu otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania.

Tego rodzaju model ładowania jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ odbywa się najczęściej w porze nocnej, kiedy pojazd nie jest użytkowany, a zużycie prądu jest niższe niż w dzień, co stabilizuje pracę sieci energetycznej.

SCT we wszystkich gminach

Doprecyzowane zostały zasady tworzenia stref czystego transportu (SCT). Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców). To także wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref oraz uelastycznienie przepisów w tym zakresie oraz  pozostawienie większej możliwości ich kształtowania gminom.

Doprecyzowano przepisy regulujące, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz doprecyzowano definicję stacji ładowania.

Wsparcie dla leasingobiorców

Umożliwiono udzielanie wsparcia finansowego w przypadku, gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu. Rozwiązanie to ma na celu dostosowanie warunków udzielania wsparcia do najczęściej wybieranej przez przedsiębiorców formy użytkowania pojazdów.

Zamówienia publiczne z minimalnym poziomem

W związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego określono  minimalny poziom docelowy, jeśli chodzi o udział nisko- i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Rząd jak wspomniano chce wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, zachęcić polskich konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami oraz przyczynić się do redukcji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego. Czy tak się stanie po uszczegółowieniu przepisów? Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) analizuje przyjętą właśnie nowelizację Ustawy o elektomobilnosci i paliwach alternatywnych. W najbliższym czasie przedstawimy stanowisko Stowarzyszenia odnoszące się do przyjętych przez rząd zmian.

Źródło: na podstawie gov.pl, własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA