UDOSTĘPNIJ

E-taryfa, zmiana zasad funkcjonowania stref czystego transportu, ułatwienie instalacji budynkowej infrastruktury ładowania, usprawnienie procedur UDT, system zachęt dla użytkowników i operatorów usług mobilności współdzielonej – podczas webinaru zorganizowanego przez PSPA oraz UDT wiceminister klimatu Irenusz Zyska przedstawił pakiet zmian prawnych mających na celu przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział około pół tysiąca osób. 

21 maja Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz Polskie Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) pod patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu zorganizowały webinar pn. „Wymagania techniczno-prawne dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski oraz Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Maciej Mazur.

Podczas swojego wystąpienia Ireneusz Zyska przedstawił plany rządu w zakresie wprowadzenia przepisów prawnych wspierających rozwój sektora elektromobilności w Polsce. Ujawnione propozycje uwzględniają szereg postulatów PSPA ujętych w planie ratunkowo-rozwojowym dla sektora elektromobilności, przekazanym na rzecz Ministerstwa Klimatu w kwietniu 2020 r.

„Obecnie, wspólnie z przedstawicielami branży, dokonujemy ewaluacji działań związanych z elektromobilnością, zarówno w sferze regulacyjnej, jak i w kwestii finansowego wsparcia jej rozwoju” – ujawnił Ireneusz Zyska.

„W Ministerstwie Klimatu finalizowane są obecnie prace dotyczące ułatwień w zakresie finansowego wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, jak i wsparcia dla budowy stacji ładowania” – dodał.

Jednym z elementów rządowych planów jest wprowadzenie E-taryfy, stanowiącej jeden z kluczowych postulatów PSPA. Obecnie liczba pojazdów elektrycznych w Polsce utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. Według „Licznika Elektromobilności” prowadzonego przez PSPA i PZPM, pod koniec kwietnia 2020 r. po polskich drogach jeździło 11 132 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Popyt na usługi ładowania jest zatem niewielki. Tymczasem operatorzy publicznie dostępnej infrastruktury ponoszą wysokie koszty stałe związane z zapewnieniem dostaw energii dla swoich stacji.

„Wprowadzenie Taryfy „E” pozwoli na przeniesienie ciężaru finansowego ze składnika stałego stawki sieciowej i stawki opłaty przejściowej na składnik zmienny, powiązany z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania. W konsekwencji tempo rozbudowy sieci stacji wzrośnie, a operatorzy będą mogli liczyć na przychody wzrastające proporcjonalnie do przyrostu usług ładowania, aż do momentu gdy poziom bieżącego wykorzystania infrastruktury pozwoli na powrót do standardowych taryf” – podkreślił Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Rząd zamierza opowiedzieć również na postulaty PSPA w zakresie infrastruktury ładowania.

„Chcemy ułatwić uzyskiwanie zgody na instalację punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych oraz wprowadzić obowiązek planowania stacji ładowania na nowych osiedlach mieszkaniowych” – podkreślił wiceminister klimatu.

Rząd planuje także usprawnienie procedur dokonywanych przed Urzędem Dozoru Technicznego poprzez dookreślenie uprawnień UDT w zakresie kontroli oraz wprowadzenie możliwości przeprowadzania kontroli okresowych i doraźnych. Przygotowywane zmiany obejmują również m.in. skrócenie terminów na odpowiedź OSD odnośnie warunków przyłączeniowych ładowarek, ujednolicenie przepisów dotyczących definicji świadczeniodawcy usługi ładowania oraz ułatwienie wdrażania innowacyjnych rozwiązań takich jak punkty ładowania umożliwiające dwukierunkowy przepływ energii.

Plany rządu obejmują również nowelizację Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie stref czystego transportu.

„Regulacje odnoszące się do stref czystego transportu powinny zostać dostosowane do aktualnych realiów rynkowych oraz zachęcać jednostki samorządu terytorialnego do ustanawiania takich obszarów. Planujemy wprowadzenie stref progresywnych, możliwości utworzenia strefy niezależnie od liczby mieszkańców w danej gminie oraz obowiązkowych oznaczeń pojazdów uprawnionych do wjazdu w obręb strefy” – mówił Ireneusz Zyska.

Ministerstwo przygotowuje ponadto pakiet wsparcia dla usług mobilności współdzielonej. Plany obejmują wprowadzenie do polskiego porządku prawnego definicji car sharingu, opartej na wynajmie krótkoterminowym, nie dłuższym niż 24 godziny. Zapowiedziano także wdrożenie systemu zachęt, zarówno dla użytkowników jak i operatorów usług mobilności współdzielonej.

„Prowadzimy intensywny dialog z PSPA oraz przedstawicielami branży na temat optymalizacji przepisów w zakresie elektromobilności m.in. w zakresie wprowadzenia możliwości odliczenia 100% podatku VAT od nabycia i eksploatacji pojazdu elektrycznego. Zamierzamy podjąć kolejne działania nakierowane na rozwój polskiego rynku zeroemisyjnego transportu. Nie ulega wątpliwości, że impuls do rozwoju rynku pod kątem nasycania go pojazdami elektrycznymi jest jak najbardziej pożądany” – stwierdził Ireneusz Zyska.

„Na pewno cieszy fakt, że propozycje rządu uwzględniają szereg postulatów, o których wprowadzenie PSPA zabiega w imieniu branży już od długiego czasu. Z powodu braku wdrożenia wsparcia systemowego polski rynek elektromobilności w ostatnim czasie nie rozwijał się w takim tempie, jakiego byśmy sobie życzyli. Liczymy na to, że wprowadzenie zapowiadanych zmian stanie się kluczowym akceleratorem dla zero- i niskoemisyjnego transportu w Polsce” – podsumował Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

 

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA