UDOSTĘPNIJ

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) wraz z szeregiem podmiotów, które aktywnie działają w obszarze rozwoju zrównoważonego transportu, inauguruje sektorowy projekt eHDV Infrastructure Lab mający na celu budowę polskiego „know-how” w zakresie wdrażania i eksploatacji stacji ładowania, dedykowanej pojazdom ciężkim oraz rozwoju elektromobilności w sektorze transportu towarów.

Hub w planach

 

W obliczu coraz większych wyzwań stawianych przed sektorem transportu ciężkiego w zakresie elektryfikacji floty i rozbudowy infrastruktury ładowania, PSPA zainaugurowało sektorowy projekt „eHDV Infrastructure Lab” (www.ehdv.eu). Jest to kompleksowa inicjatywa ukierunkowana na rozwój elektrycznych pojazdów ciężarowych, realizowana w regionie CEE. Jednym z podstawowych założeń projektu „eHDV Infrastructure Lab” jest budowa polskiego „know-how” w zakresie rozwoju elektromobilności w sektorze pojazdów wysokotonażowych. W ramach prac określone zostaną wymagania techniczne dla stacji ładowania oraz wskazane zostaną potencjalne lokalizacje hubów eHDV w naszym kraju. Dokonana zostanie także analiza potencjalnych mechanizmów wsparcia rynku, a docelowo planowane jest uruchomienie pilotażowego hubu ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych.

Dać impuls

Projekt „eHDV Infrastructure Lab” to ważny krok sektora transportu w kierunku dekarbonizacji i tym samym neutralności klimatycznej. Jest to jeden z największych tego typu projektów realizowany w regionie CEE. Specjalna grupa ekspercka powołana w ramach projektu składająca się z przedstawicieli podmiotów z sektora: logistyki, retailu, OEM oraz jednostek administracji publicznej dążyć będzie do budowy w pełni funkcjonalnego, pierwszego w Polsce hubu ładowania dedykowanego elektrycznym pojazdom ciężarowym. Działania te mają stanowić impuls do rozwoju całego sektora elektromobilności oraz utrzymać konkurencyjność polskiego rynku transportowego na arenie międzynarodowej – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Z myślą o realizacji celów projektu utworzona została grupa robocza składająca się z przedstawicieli podmiotów z sektora: logistyki i transportu, producentów pojazdów, producentów stacji ładowania, dystrybutorów usług ładowania, retailu oraz sektora finansowego. Duży przekrój przedsiębiorstw angażujących się w projekt pozytywnie świadczy o wzrastającej świadomości potrzeby aktywnego udziału w rozwoju elektromobilności w szeroko rozumianym łańcuchu dostaw. Partnerami projektu są: Eleport, IKEA (Inter), PKO Leasing, DHL Parcel Polska, Amazon, Rhenus Logistics, InPost, H&M, No Limit, Volvo Trucks Poland, GreenWay Polska, ABB, Webfleet Solutions, Ennovation Technology, EKOCEL, Sobanscy Transport, Volkswagen Samochody Dostawcze, IVECO.

AFIR wyznacza kierunek

Sektor transportu ciężkiego – kluczowy w dążeniu Europy do osiągnięcia neutralności klimatycznej – stoi w obliczu szeregu wyzwań związanych z elektryfikacją flot i rozbudową ogólnodostępnej infrastruktury ładowania. Pojazdy ciężarowe odpowiadają za 5% ogólnego parku samochodów poruszających się po drogach Starego Kontynentu. Generują przy tym 19,2% ogólnej emisji dwutlenku węgla (CO2) pochodzącego z transportu drogowego w Unii Europejskiej (UE). Głównymi elementami determinującymi rozwój rynku w kierunku dekarbonizacji jest wprowadzone przez UE Rozporządzenie 2019/1242 ustanawiające normy emisji CO2 dla pojazdów ciężkich o dużej ładowności oraz regulacje zaadresowane w pakiecie klimatycznym Fit for 55. To właśnie w nim zawarto rozporządzenia w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Celem jest zagęszczenie sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych. W przypadku sieci bazowej TEN-T strefy ładowania pojazdów ciężarowych nie powinny znajdować się dalej niż 60 km od siebie, a moc wyjściowa ma wynosić 1400 kW najpóźniej na koniec 2025 roku. Do końca 2030 roku ma się ona zwiększyć do 3500 kW. W przypadku sieci kompleksowej TEN-T odległość pomiędzy stacjami nie powinna być większa niż 100 km. Wymienione wcześniej moce powinny być osiągnięte odpowiednio do 2030 i 2035 roku. Ponadto liczba stacji miałaby sięgnąć 1 mln w 2025 r., 2,5 mln w 2030 r., 11,4 mln w 2040 r., i 16,3 mln w 2050 r.

Kluczowy transport ciężki

Aby sprostać unijnym regulacjom i wyjść naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych użytkowników samochodów elektrycznych, Polska już wkrótce powinna stać się gigantycznym placem budowy nowych ładowarek, a inwestycje powinny być liczone w tysiącach nowych stacji i to w perspektywie najbliższych kilku lat. Jednym z większych wyzwań jest właśnie sektor transportu ciężkiego. Jest on jednak kluczowy z punktu widzenia sektora transportu – dodał Maciej Mazur.

Polska jako lider sektora transportu ciężkiego w Europie (co 5. pojazd o DMC powyżej 3,5 tony w Unii Europejskiej (UE) zarejestrowany jest w Polsce), obsługujący niemal jedną trzecią przewozów towarowych UE, zobligowana jest do objęcia aktywnej roli w elektryfikacji tego sektora i rozbudowie obsługującej go infrastruktury ładowania. Ponad 150 tys. podmiotów funkcjonujących w krajowej branży przewozu towarów, stoi w obliczu konieczności ponownego zdefiniowania strategii w zakresie ochrony środowiska, modelu biznesowego oraz podejścia do zarządzania flotą, która dziś w 98% oparta jest o pojazdy wyposażone w silniki Diesla. Działania Polski w zakresie elektryfikacji samochodów ciężkich stanowić będą kluczowy czynnik rozwoju elektromobilności nie tylko w Polsce, ale i całej Europie.

W celu realizacji jednego z założeń projektu (budowa i dystrybucja wiedzy) uruchomiona została również strona internetowa dedykowana rozwojowi elektromobilności w sektorze pojazdów ciężarowych w Polsce oraz Europie (www.ehdv.eu). Platforma stanowić będzie główne źródło informacji na temat postępów projektu oraz inicjatyw podejmowanych na rynku eHDV.

 

Kontakt PSPA: Maciej Gis, Kierownik Biura Komunikacji PSPA, e-mail: maciej.gis@pspa.com.pl, tel.: (+48) 606 740 357

Źródło: na podstawie PSPA

WIĘCEJ

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA