UDOSTĘPNIJ

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, w ostatnim dniu 2018 r. w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie wprowadzające wzór zgłoszenia ogólnodostępnej stacji ładowania do obowiązującej od wczoraj Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Jej uruchomienie oznacza nowe obowiązki dla operatorów stacji ładowania samochodów elektrycznych i stacji tankowania gazu ziemnego.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych jest „rejestrem publicznym prowadzonym dla zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych gazem ziemnym informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów”.

Ewidencja prowadzona przez Urząd Dozoru Technicznego ma zawierać informacje o 1) współrzędnych stacji gazu ziemnego, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych; 2) współrzędnych ogólnodostępnych stacji ładowania, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych; 3) aktualnych cenach paliw alternatywnych, a także 4) dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania.

Ustawa o elektromobilności nakłada na operatorów ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatorów stacji gazu ziemnego obowiązek dokonania zgłoszenia do rejestru danych dotyczących: 1) oznaczenia firmy operatora ogólnodostępnej stacji ładowania lub operatora stacji gazu ziemnego, adresu jego siedziby oraz jego danych teleadresowych, 2) określenia rodzaju infrastruktury obsługiwanej przez operatora, 3) współrzędnych stacji gazu ziemnego lub ogólnodostępnej stacji ładowania – przekazanych najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług ładowania lub usług tankowania gazu ziemnego oraz każdorazowo w przypadku zmiany tych danych.

Ponadto operatorzy mają informować UDT o dostępności punktu ładowania zainstalowanego w ogólnodostępnej stacji ładowania – natychmiast po zmianie stanu dostępności tego punktu, w czasie wynikającym ze sposobu działania usługi sieciowej; a także o aktualnych cenach usług ładowania – już w ciągu godziny od zmiany tej ceny.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności operator ogólnodostępnej stacji ładowania ma za zadanie wyposażyć ją w oprogramowanie pozwalające na przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania.

Konieczne do uruchomienia Ewidencji było wydanie – wynikającego z ustawy o elektromobilości – rozporządzenia ministra energii ws. wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego.

To rozporządzenie zostało wydane w dniu 10 grudnia 2018 r., a w Dzienniku Ustaw pojawiło się ostatniego dnia grudnia br. i weszło w życie 1 stycznia 2019 r.

W rozporządzeniu określono wzory elektronicznych formularzy zgłoszenia oraz aktualizacji danych dokonywanych do Ewidencji przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, a także zgłoszenia oraz aktualizacji danych dokonywanych przez operatora stacji gazu ziemnego.

Rozporządzenie wraz z załącznikami stanowiącymi formularze zgłoszeń jest dostępne pod tym linkiem.

Urząd Dozoru Technicznego uruchomił już elektroniczną wersję Ewidencji. Póki co znajdziemy w niej na razie tylko stacje ładowania uruchomione w Katowicach przez Tauron oraz jedną stację ładowania EV należącą do GreenWay, znajdującą się w warszawskiej Galerii Mokotów, a także stacje CNG należące do PGNiG.

Posłuży gminom

Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych ma służyć m.in. samorządom do sporządzenia raportów dotyczących punktów ładowania na obszarze danej gminy, zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania.

Wykonanie takiego raportu – co wynika z ustawy o elektromobilności – ma nastąpić do 15 stycznia 2020 r. Raport powinien zawierać informacje o liczbie i lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, z uwzględnieniem mocy punktów ładowania zainstalowanych w tych stacjach, w tym planowanych do wybudowania do końca 2020 r., a także o liczbie punktów ładowania brakującej do osiągnięcia minimalnej liczby punktów ładowania – wynikającej z ustawy.

Dla przykładu minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do końca 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 tys. i niższej od 150 tys. ma wynosić 60 (w takich gminach liczba punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego ma wynosić co najmniej 2).

 

gramwzielone.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA