UDOSTĘPNIJ

Rząd zajmie się 5 października br. projektem noweli ustawy o elektromobilności. Projekt przygotowany w resorcie klimatu i środowiska przewiduje m.in. ułatwienie instalacji i użytkowania punktu ładowania w domach wielorodzinnych oraz umożliwi wsparcie finansowe dla leasingu pojazdów niskoemisyjnych.

Wyjść naprzeciw oczekiwaniom

Jak podkreślono w uzasadnieniu, projektowana nowelizacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz dostosowanie się do coraz szybszego rozwoju branży motoryzacyjnej, służyć ma wsparciu rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami.

Zgodnie z jej zapisami w budynku wielorodzinnym instalacja i użytkowanie punktu ładowania, będzie należeć do czynność zwykłego zarządu do określonego poziomu mocy. Skrócono także czas rozpatrzenia wniosku na instalację punktu. Ponadto proponowane przepisy określają przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia może wydać decyzję odmowną odnośnie do instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości. W przypadku budynków posiadających status zabytków niezbędne jest uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.

Ułatwić montaż punktów ładowania

W ocenie projektodawcy proponowane przepisy ułatwią w znaczący sposób montaż punktów ładowania na wniosek mieszkańców danego budynku.

Projektowana zmiana przewiduje wprowadzenie możliwości udzielania wsparcia finansowego w przypadku gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu. „W ocenie projektodawców rozwiązanie to ma na celu dostosowanie warunków udzielania wsparcia do najczęściej wybieranej przez przedsiębiorców formie użytkowania pojazdów.

O pilnej potrzebie zmian w ustawie od wielu miesięcy mówią środowiska związane z promowaniem elektromobilności.

Jak podkreśla m.in. Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych  „Kluczowym czynnikiem rynkowym wspierającym rozbudowę infrastruktury ładowania w Polsce będzie zmiana struktury nabywców samochodów z napędem elektrycznym. Wraz ze wzrostem liczby kierowców nieposiadających dostępu do prywatnych ładowarek będzie wzrastał popyt na usługi ładowania na stacjach ogólnodostępnych. Jednak nie możemy mówić o popularyzacji elektromobilności na szeroką skalę w perspektywie 2025 i 2030 r., jeżeli administracja rządowa już dzisiaj nie zintensyfikuje działań mających na celu wsparcie tego sektora. Niezależnie od dofinansowania w postaci dotacji ze środków NFOŚiGW kluczowe jest również zapewnienie operatorom optymalnego dostępu do sieci elektroenergetycznej. Rozbudowa tej ostatniej to proces wieloletni, dlatego już nie mamy czasu na jakąkolwiek zwłokę w tym zakresie”. – Zmiany idą w dobrym kierunku ale oczywiście po nowelizacji ustawy, poddamy dokument szczegółowej analizie – podkreśla Mazur.

W projekcie noweli ustawy o elektromobilności dodano definicję roweru wspomaganego elektrycznie, co ma umożliwić rozwój i wsparcie dla bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych. Wprowadzono także niezbędne modyfikacje pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru. W uzasadnieniu wskazano, że wprowadzenie regulacji w zakresie wodoru jest konieczne, gdyż zakłada się, że nowe paliwo alternatywne znajdzie w niedalekiej przyszłości zastosowanie w różnych segmentach gospodarki w ramach zorganizowanych flot pojazdów, w logistyce przemysłowej oraz w transporcie publicznym.

Zgodnie z dyrektywami

Ponadto, projektowana ustawa umożliwi wprowadzenie do polskiego prawa kilku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, w tym: dyrektywę 20 czerwca 2019 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywę z 30 maja 2018 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej.

Źródło: na podstawie PAP, własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA