UDOSTĘPNIJ

Obecnie firmy szukają skutecznych sposobów zarządzania całkowitym kosztem posiadanej floty (TCO), minimalizacji kosztów operacyjnych oraz zwiększenia rentowności. Ma to szczególne znaczenie w momencie podejmowania strategicznych decyzji o elektryfikacji floty wykorzystywanej w działalności operacyjnej. Każde tego typu działanie powinno być poprzedzone analizą biznesową realizowaną poprzez globalne spojrzenie na wiele obszarów w firmie, bezpośrednio powiązanych z utrzymaniem floty pojazdów. Wskaźniki finansowe, takie jak całkowity koszt posiadania (TCO) i zwrot z inwestycji (ROI), mają podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jak kształtuje się ich wartość w kontekście wymiany floty na pojazdy elektryczne?

Obecna sytuacja gospodarcza na świecie stanowi wyzwanie dla większości przedsiębiorstw. Konsolidacje, redukcje i malejące marże stały się rzeczywistością. W rezultacie firmy są zmuszane do skoncentrowania się na obszarach, które maksymalizują zyski a niekoniecznie wzrost.

Podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie zawsze towarzyszy konkretny cel biznesowy. Jest on głównie związany ze zwiększeniem wartości biznesowej oraz optymalizacji kosztowej. Jednym ze sposobów ich określenia są wskaźniki finansowe ROI i TCO. Ale czy to jedyne parametry określające efektywność operacyjną?

Szczegółowej analizie biznesowej są zawsze poddawane procesy, procedury, strategia firmy, aspekty wizerunkowe oraz działania związane z równoważonym rozwojem czy odpowiedzialnością społeczną (CSR). Jej głównym celem jest wdrożenie nowych lub znacząco zoptymalizowanych rozwiązań.

W najbliższym czasie czeka nas kolejna rewolucja w zakresie zarządzania flotą pojazdów. To trend związany głównie z wprowadzeniem nowych środków transportu, zarówno ludzi, jak i towarów. Zmiany dotyczą również nowych źródeł zasilania pojazdów oraz efektywnego i bardziej zrównoważonego sposobu ich wykorzystania. Tradycyjny sposób zasilania silnikiem spalinowym przechodzi na inne alternatywne źródła takie jak energia elektryczna, która wymaga rozwoju poprzez zwiększanie efektywności energetycznej w gospodarce opartej głównie na odnawialnych źródłach energii.

Ta sytuacja zmusza osoby odpowiedzialne za zarządzanie parkiem pojazdów do szukania nowych rozwiązań, wiedzy oraz narzędzi do identyfikowania możliwych oszczędności i zwiększania zysków.

Zarówno TCO, jak i ROI oferują wgląd w inwestycję, ale z różnych punktów widzenia. TCO koncentruje się na wszystkich związanych z nią kosztach, a ROI uwzględnia przewidywane korzyści, dzięki czemu można obliczyć oczekiwany zwrot z inwestycji w nowoczesną flotę pojazdów.

Całkowity koszt posiadania (lub użytkowania) składnika aktywów w całym cyklu życia powinien być uwzględniony i policzony w procesie doradczym. Analiza całkowitego kosztu posiadania sprawdza każdy wydatek związany z inwestycją. Obejmuje koszt pozyskania produktu (koszty nabycia), wdrożenia składnika aktywów do użytku funkcjonalnego (koszty wdrożenia), użycia składnika aktywów i utrzymania składnika aktywów przez cały okres jego użytkowania.

Istotną korzyścią analizy TCO jest możliwość porównania wielu rozwiązań. Minusem – analiza nie uwzględnia wartości biznesowej. Często występują wymierne korzyści, które mogą zrównoważyć koszt aktywów biznesowych. Dlatego tak ważnym wskaźnikiem jest ROI.

Analiza zwrotu z inwestycji (ROI) jest przydatnym narzędziem do oceny różnych możliwości biznesowych. Walcząc o budżet lub przygotowując uzasadnienie kosztów, wiedza na temat analizy ROI pozwala porównać potencjalną inwestycję z innymi lub podjąć decyzję, której nie wolno.

Chociaż kalkulacja ROI jest prosta (ROI = (Total Benefits – Total Cost) / Total Costs), tworzenie kompleksowej analizy ROI (znanej również jako analiza przypadku biznesowego, analiza kosztów i korzyści lub ocena wartości biznesowej) może być złożona.

Podejmując strategiczną decyzję w przedsiębiorstwie watro więc skorzystać z wiedzy doświadczonych doradców i przeprowadzić szczegółową analizę planowanej inwestycji. Pokaże ona nie tylko zasadność, ale również ewentualny wpływ na zwiększenie wartości biznesowej.

Jest jeszcze jeden parametr, który przez większość menedżerów flot nie jest uwzględniany. Jest to COI (Cost of Ignoring). Koszt ignorowania, lekceważenia to kwota utraconego kapitału w firmie powstająca w momencie niepodejmowania strategicznej inwestycji biznesowej w obszarze, w którym znacząco mogłaby poprawić efektywność operacyjną. Jej konsekwencją są utracone zyski i wyższe koszty.

COI bezwzględnie musi być policzony w raporcie z procesu doradczego. Aby pokazać potencjalne oszczędności związane ze skutecznym wdrożeniem rozwiązań we flotach, posłużymy się telematyką. Niesie ona za sobą oszczędności, które stanowią możliwości redukcji kosztów. Można je osiągnąć poprzez inwestycje w proaktywne inicjatywy zarządzania kierowcami. Wielkość potencjalnych oszczędności na podstawie obliczeń może mieć znaczący pozytywny wpływ na ogólne koszty operacyjne floty. Ma to szczególne znaczenie w przypadku profilowania kierowcy, użytkownika pojazdu elektrycznego. Dodatkowe umiejętności mogą spowodować znaczne oszczędności wynikające z odzysku energii elektrycznej podczas poruszania się po aglomeracjach miejskich. Jak pokazują testy koncernów motoryzacyjnych jej wartości już teraz przekraczają 30% energii.

Dlaczego COI jest tak ważny? Na to pytanie odpowiemy w drugiej części artykułu.

 

Autor: Daniel K. Węgrzynek

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA