UDOSTĘPNIJ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że poznaliśmy oferty w przetargu na instalację ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na kolejnych MOP-ach zlokalizowanych na kluczowych odcinkach sieci TEN-T. Postępowanie dotyczyło autostrad A1, A2 i A4.

GDDKiA podała, że łącznie wpłynęło 27 ofert. W kolejnym etapie postępowania zostaną one poddane ocenie. GDDKiA planuje podpisać umowę z dzierżawcami w I kwartale 2020 r.

Przetarg na dzierżawę fragmentów nieruchomości przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji został ogłoszony 02 października 2019 r. Swoje oferty przedstawiły 3 podmioty: konsorcjum PGE Nowa Energia Sp. z o.o. oraz 4Mobility S.A., konsorcjum Greenway Polska Sp. z o.o. oraz GreenWay Infrastrukture s.r.o., jak również
Ekoenergetyka – Polska Sp. z.o.o.

Oferty dotyczyły 25 MOP-ów, na dwa (Sobótka i Cichmiana przy A2) oferty nie wpłynęły. Ocena ofert opierać się będzie o zaproponowany czynsz dzierżawny oraz o stosowaną przez GDDKiA zasadę naprzemienności lokalizacji (zasada ABAB), zgodnie z którą jeden podmiot nie może wydzierżawić lokalizacji następujących po sobie na danym odcinku autostrady. Z wybranymi oferentami zawarte zostaną 10-letnie umowy na dostawę usługi ładowania EV na MOP-ach. Umowa przewiduje, że usługa ta powinna się pojawić na MOP w ciągu 12 miesięcy po przekazaniu terenu dzierżawy, co planowane jest na I kwartał 2020 r.

Postępowaniem objęte były  stacje zlokalizowane na MOP-ach przy autostradzach A1 (odc. Toruń-Tuszyn i odc. Pyrzowice -Gorzyczki), A2 (odc. Konin-Warszawa) oraz A4 (odc. Wrocław-Katowice).

 

gddkia.gov.pl, materiały własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA