UDOSTĘPNIJ

Krótszy czas oczekiwania na przyłącze stacji ładowania do sieci energetycznej, wprowadzenie specjalnej e-taryfy i ustalenie wymogów związanych z instalacją infrastruktury dla samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych – to niektóre z postulatów branży elektromobilności w Polsce. Prace PSPA nad „Białą Księgą Elektromobilności” wkraczają w decydującą fazę.

Celem „Białej Księgi Elektromobilności” jest identyfikacja i usunięcie barier stojących na drodze swobodnemu rozwojowi zrównoważonego transportu w Polsce oraz wypracowanie propozycji odpowiednich zmian legislacyjnych. Na potrzeby projektu powołano pięć Grup Roboczych: ds. Podatków i Taryf, ds. Infrastruktury Ogólnodostępnej, ds. Promocji i Wsparcia Rynku, ds. Infrastruktury Budynkowej oraz ds. Wsparcia Samorządów.

Jeden z kluczowych pakietów rekomendacji Białej Księgi Elektromobilności dotyczy zmian prawnych usprawniających budowę stacji ładowania. Podmioty rozwijające infrastrukturę dla samochodów elektrycznych w Polsce stają m.in. przed problemem zbyt długiego czasu oczekiwania na warunki przyłączenia ładowarek do sieci elektroenergetycznej. Operatorzy systemów dystrybucyjnych są zobowiązani do wydania warunków przyłączenia w terminie 30 dni dla przyłączania do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV i 150 dni dla przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

– W praktyce zazwyczaj wydają warunki przyłączenia w III grupie przyłączeniowej (powyżej 1 kV), co daje im możliwość skorzystania z dłuższego terminu, a jednocześnie nie informują z wyprzedzeniem do jakiego typu sieci nastąpi przyłączenie. Ani ustawa Prawo energetyczne, ani rozporządzenie ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektronenergetycznego nie dają podmiotom ubiegającym się o przyłączenie narzędzia do skutecznego określenia rodzaju sieci, do której preferowałyby przyłączenie, a tym samym wpływu na czas trwania procedury niezbędnej do przyłączenia. Wprowadzenie zmian w tym zakresie pozwoliłoby znacznie przyspieszyć rozwój infrastruktury ładowania – tłumaczy Maciej Mazur z PSPA.

W „Białej Księdze Elektromobilności” branża proponuje m.in. wyodrębnienie dla stacji ładowania osobnej grupy przyłączeniowej oraz określenie krótszych terminów dla warunków przyłączenia stacji ładowania. Propozycje zmian czerpią z niektórych mechanizmów usprawniających, przewidzianych przez obowiązujące prawo dla odnawialnych źródeł energii.

Kolejną, bardzo poważną barierę stanowią wysokie opłaty dystrybucyjne stałe, dotkliwie obciążające operatorów infrastruktury ładowania. Obecnie liczba pojazdów elektrycznych w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie. Według „Licznika Elektromobilności”, uruchomionego przez PSPA oraz PZPM, pod koniec grudnia 2019 r. po polskich drogach jeździło 8 637 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W konsekwencji, popyt na usługi ładowania jest stosunkowo niewielki. Tymczasem, operatorzy publicznie dostępnej infrastruktury ponoszą wysokie koszty stałe związane z zapewnieniem dostaw energii dla stacji ładowania. Opłaty dystrybucyjne dotkliwie obciążają operatorów, w praktyce uniemożliwiając rozbudowę infrastruktury na skalę konieczną dla szerszej popularyzacji samochodów elektrycznych.

– Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie specjalnej Taryfy E, pozbawionej opłaty dystrybucyjnej stałej przy trzykrotnie wyższych opłatach zmiennych dystrybucyjnych. Jej wdrożenie pozwoliłoby wyeliminować nadmierne obciążenie operatorów sieci stacji ładowania opłatami dystrybucyjnymi. Propozycje regulacji normujących Taryfę E zostaną ujęte w „Białej Księdze Elektromobilności” – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Kolejnymi zmianami, o jakie postuluje branża, jest objęcie dopłatami z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu również prywatnych stacji ładowania.

– Obecnie, polskie prawo przewiduje wsparcie jedynie dla infrastruktury ogólnodostępnej. Tymczasem, jak wynika z wydanego przez PSPA „Barometru Nowej Mobilności 2019/2020”, aż 92% kierowców samochodów elektrycznych preferuje ładowanie swoich pojazdów w miejscu zamieszkania. Wprowadzenie dopłat do prywatnych ładowarek z pewnością wpłynęło by na wzrost zainteresowania Polaków elektromobilnością – mówi Jan Wiśniewski z PSPA.

Autorzy „Białej Księgi Elektromobilności” zwracają również uwagę, że Polska w dalszym ciągu nie implementowała postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, które m.in. przewidują konieczność zapewnienia możliwości instalacji stacji ładowania przy miejscach postojowych w budynkach wielomieszkaniowych. W rezultacie takie obiekty nie są projektowane z uwzględnieniem potrzeb użytkowników samochodów elektrycznych. „Biała Księga Elektromobilności” będzie zawierać kompleksowo opracowane propozycje rozwiązania tego problemu, m.in. w zakresie konieczności wyposażania infrastruktury kanałowej na wszystkich stanowiskach postojowych w przewody elektryczne o parametrach umożliwiających podłączania punktów ładowania EV.

To tylko niektóre z kilkudziesięciu zmian prawa, które będą postulowane w ramach projektu „Białej Księgi Elektromobilności”. 28 stycznia w Centrum Nowej Mobilności w Warszawie odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym PSPA wraz z partnerami omówi projektowane zmiany. Przekazanie dokumentu przedstawicielom administracji centralnej ma nastąpić podczas Kongresu MOVE, organizowanego przez PSPA w ramach Poznań Motor Show w dniach 26-27 marca br.

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA