UDOSTĘPNIJ

 Aktywną współpracę na rzecz dekarbonizacji transportu, rozwijania elektromobilności i gospodarki wodorowej w Polsce zakłada memorandum podpisane pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP).

Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, podpisali umowę o bezterminowej współpracy, której celem jest dekarbonizacja transportu, rozwijanie elektromobilności w Polsce oraz gospodarki wodorowej. Współpraca pomiędzy stronami przebiegać będzie w oparciu o założenia Programu Climate Positive, który stanowi realizację Zrównoważonych Celów Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), dotyczących m.in. czystej wody, niedrogiej i czystej energii, zrównoważonych miast i społeczności, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji czy działania na rzecz klimatu.

Wśród strategicznych idei kooperacji pomiędzy PSPA i UN Global Compact Network Poland znajduje się realizacja wspólnych projektów z obszaru zrównoważonego transportu, wymiana posiadanej wiedzy i informacji, organizowanie wydarzeń naukowych oraz branżowych, a także realizacja projektów edukacyjnych mających na celu wzrost świadomości społecznej w obszarze zrównoważonej mobilności oraz wzajemna promocja.

PSPA, jako największa organizacja branżowa w Polsce i druga w Europie, kreująca rynek elektromobilności i technologii wodorowych, mamy możliwość wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jednocześnie integrując wokół tych utylitarnych przedsięwzięć wiodące marki z całego łańcucha wartości e-mobility. Właśnie po to budujemy środowisko producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów i dostawców usług ładowania, koncernów paliwowych i energetycznych. Działamy na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego, pozwalającego na dynamiczny rozwój zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie. Współpraca na dotychczasowych płaszczyznach z czołowym, międzynarodowym partnerem, działającym pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych to dla nas prawdziwy zaszczyt oraz dodatkowa motywacja, by robić jeszcze więcej na rzecz naszej planety – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Od kilku lat globalne priorytety polityki klimatycznej sprowadzają się przede wszystkim do dekarbonizacji, czyli stałego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla do atmosfery. Bez zatrzymania tego negatywnego procesu, zmiany w przyrodzie stanowić będą poważne zagrożenie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego nadrzędnym celem jest zmniejszenie ich emisji o połowę do 2030 r. i osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. Wydaje się to osiągalne pod warunkiem realizacji konkretnych i ambitnych działań. Ich przejawem jest wspomniana elektryfikacja oraz wodoryzacja transportu, który odpowiada za 21% globalnej emisji dwutlenku węgla (to obecnie najbardziej emisyjny sektor w wielu krajach rozwiniętych).

Umowa z PSPA jest naturalną konsekwencją naszych dotychczasowych aktywności w zakresie realizacji polityki klimatycznej ONZ. Projekty na rzecz dekarbonizacji sektora transportu osobowego, ciężkiego i publicznego, realizowane poprzez promocję gospodarki wodorowej i elektromobilności to nasz priorytet. Zapewniając wsparcie w budowaniu świadomości i odpowiedzialności biznesowej oraz społecznej, m.in. poprzez kooperację z branżowymi liderami, dążymy do rozwijania zrównoważonego sektora transportu, bezpiecznego dla naszej planety – zaznaczył Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu. Organizacja zrzesza ponad 170 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem tego rynku w Europie.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UN Global Compact) jest integralną częścią systemu ONZ   z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach. To największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. Skupia firmy współpracujące z ONZ oraz tworzące strategie i działania w oparciu o polityki ONZ, w szczególności w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju i Dziesięć Zasad United Nations Global Compact (The Ten Principles of the United Nations Global Compact) dotyczących czterech obszarów: prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji.  

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND (UN Global Compact Network Poland; UN GCNP) jest biurem krajowym oraz lokalnym punktem kontaktowym i informacyjnym dla polskich członków United Nations Global Compact. Swoją misję realizuje poprzez działania w czterech programach parasolowych: Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption Programme oraz Uniting Business for Ukraine.

UN Global Compact Network Poland zajmuje się także koordynacją współpracy z rządem polskim, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innymi agendami i programami ONZ działającymi w Polsce lub na terenie Polski, wspierając wysiłki centrali UN Global Compact na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Źródło: na podstawie PSPA

WIĘCEJ

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA