UDOSTĘPNIJ

Ministerstwo Energii chce wprowadzić niższe taryfy dla energii elektrycznej dostarczanej w godz. 23.00-07.00 oraz usługi dystrybucyjnej świadczonej w tych godzinach. Liczy się z niższymi przychodami firm energetycznych, które jednak w perspektywie mogą być wyrównane przez zwiększenie wolumenu energii dostarczonej odbiorcom – wynika z projektu rozporządzenia ME.

Proponowane zmiany mają na celu m.in. zachęcenie potencjalnych nabywców do kupna pojazdów elektrycznych.

„Ministerstwo Energii zaproponowało innowacyjną taryfę z niższymi cenami i stawkami opłat dystrybucyjnych dla energii dostarczanej w godzinach 23.00-7.00. Właściciele i użytkownicy pomieszczeń ogrzewanych energią elektryczną będą mogli wybrać dodatkową taryfę obowiązującą w godzinach 23.00-7.00 z niższymi stawkami opłat. To jeden z czynników zachęcających do zmiany sposobu ogrzewania z opartego na kotle węglowym na ogrzewania elektryczne” – napisano w projekcie.

Jak wynika z rozporządzenia, przedsiębiorstwo energetyczne mają tworzyć odrębną grupę taryfową dla odbiorców w gospodarstwach domowych w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 23:00 do 7:00.

W tej grupie taryfowej mają obowiązywać ceny lub stawki opłat takie jak w grupie taryfowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych z jednostrefowym rozliczeniem, z tym że odrębne ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji będą obowiązywać odnośnie części energii elektrycznej zużytej od godziny 23:00 do godziny 7:00.

Jednocześnie w nowej grupie taryfowej ma obowiązywać jednorazowa opłata aktywacyjna, a odbiorca energii elektrycznej, przed rozpoczęciem korzystania z tego typu taryfy, będą składać oświadczenie o zamiarze wykorzystywania energii elektrycznej na cele grzewcze lub ładowania pojazdów elektrycznych.

Różnica między propozycją resortu, a obecnie stosowanymi trafami dwustrefowymi, w których stawki za energię oraz jej dystrybucję w godzinach nocnych (po za szczytem) również są niższe, polega na tym, że w taryfach dwustrefowych w trakcie dnia (w szczycie zapotrzebowania ) obowiązują wyższe stawki niż w taryfie jednostrefowej. Propozycja ME zakłada natomiast utrzymanie poziomu cen w szczycie zapotrzebowania na poziomie taryfy jednostrefowej, przy jednoczesnym ich obniżeniu w godzinach nocnych (23.00- 7.00).

ME zwraca uwagę, że dostępne obecnie taryfy dwustrefowe zakładają zazwyczaj tańsze stawki opłat w godzinach od 22:00 – 6:00 oraz w dzień od 13:00 do 15:00. Zgodnie z krzywą dobową zapotrzebowania na moc od 13:00 do 15:00, zapotrzebowanie na moc jest bardzo wysokie (latem występują wtedy szczyty zapotrzebowania ma moc). W tej sytuacji w ocenie resortu zachęcanie odbiorców do zużywania energii elektrycznej w tych godzinach jest więc niewłaściwe, szczególnie mając na uwadze potrzebę łagodzenia krzywych zapotrzebowania. Dlatego też w zaproponowanej przez Ministerstwo Energii taryfie zamiast dodatkowych godzin w południe odbiorca będzie mógł korzystać z taniej energii o godzinę dłużej rano.

Według ME obniżenie stawek opłat może wpłynąć na obniżenie przychodów przedsiębiorstw energetycznych.

 „Jednak te straty zostaną wyrównane przez przychody wynikające ze zwiększenia wolumenu energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom, którzy zamienili dotychczasowy sposób ogrzewania na ogrzewanie elektryczne. W dłuższej perspektywie możliwe zwiększenie efektywności przedsiębiorstw energetycznych w związku z wyrównaniem krzywej zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym” – napisano.

Ministerstwo przyznaje jednak, że wprowadzenie nowych taryf wiąże się z trudnościami w oszacowaniu migracji odbiorców pomiędzy taryfami, a to znacznie utrudni przedsiębiorstwom energetycznym oraz weryfikującemu taryfy Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zaplanowanie odpowiednich wartości na potrzeby procesu zatwierdzania taryf.

W związku z tym w rozporządzeniu wprowadzony został tzw. mechanizmu „konta regulacyjnego”.

Konto to ma z jednej strony zapewnić pokrycie uznanego w taryfie „n-2” przez Prezesa URE przychodu, w razie uzyskania rzeczywistych przychodów z działalności koncesjonowanej w roku „n-2” niższych niż poziom planowanych przychodów przyjętych przy kalkulacji taryfy na ten rok. W przypadku uzyskania przychodu wyższego niż poziom planowanych przychodów przyjętych przy kalkulacji taryfy na rok taryfowy „n-2”, mechanizm konta regulacyjnego ma doprowadzić do przeszacowania przychodów przedsiębiorstwa w kolejnych latach „n”, a różnica zostanie zwrócona odbiorcom poprzez obniżenie poziomu planowanych przychodów przyjmowanych dla celów kalkulacji taryf, a jako konsekwencję niższych stawek opłat – niższy przychód regulowany przyjmowany w kolejnych latach dla celów kalkulacji taryf.

Obniżenie stawek opłat w nocy ma także zachęcić potencjalnych użytkowników pojazdów elektrycznych do zakupu tego środka transportu oraz ładowania takiego samochodu w czasie zmniejszonego zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym. Zgodnie z założeniami Planu rozwoju elektromobilności w Polsce ma się pojawić milion samochodów elektrycznych do 2025 r.

W ocenie ME takie rozwiązanie oprócz zachęty dla odbiorców ma przyczynić się do efektywniejszego wykorzystanie z systemu elektroenergetycznego, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Rozporządzenia ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W poniedziałek projekt rozporządzenia został przekazany przez resort energii do konsultacji publicznych. Ministerstwo czeka na uwagi do projektu do 22 listopada 2017 r.

 

 

cire.pl, materiały własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA