UDOSTĘPNIJ

W dniu dzisiejszym, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, rozpatrzono projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Prace nad ustawą będą prowadzone w szybkim tempie z uwagi na konieczność implementowania do polskiego porządku polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Jak poinformował przewodniczący posiedzenia, w razie dalszego opóźnienia w implementowaniu nowych regulacji, Polsce grożą kary finansowe.

Z inicjatywy Krzysztofa Sitarskiego z Kukiz’15 w art. 32 projektu ustawy, po ust. 5 dodano ust. 6 stanowiący, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w planie, o którym mowa w ust. 1, może ująć lokalizację punktów tankowania wodorem, czyli zespołu urządzeń służących do zaopatrywania pojazdów napędzanych wodorem w wodór, w celu napędu silników tych pojazdów, jeśli lokalizacja takich punktów będzie uzasadniona potrzebami rozwoju rynku paliw alternatywnych.

Sitarski wniósł ponadto o wykreślenie art. 39 ust. 5-8 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3)  umożliwiających gminom wprowadzania opłat za wjazd do stref czystego transportu. Komisje wyraziły zgodę na przyjęcie proponowanych zmian.

Według pierwotnej wersji projektu, za wjazd do strefy czystego transportu pojazdów innych niż elektryczne, zasilane wodorem lub gazem ziemnym, gmina mogłyby pobierać opłaty w wysokości nieprzekraczającej 30 zł dziennie. Opłaty miały stanowić dochód gminy.

Do projektu ustawy wprowadzono ponadto szereg poprawek redakcyjno-językowych.

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych trafi w następnej kolejności na drugie czytanie w Sejmie.

 

materiały własne

WIĘCEJ

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA