UDOSTĘPNIJ

ISBnews, materiały własne

„Rozwój rynku paliw alternatywnych nie tylko zmniejszy emisje gazów cieplarnianych w transporcie i poprawi sytuację w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii, ale także wesprze wzrost gospodarczy i wzmocni konkurencyjność przemysłu.” – informuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) w raporcie „Rynek Paliw Alternatywnych – CNG i LNG”.

Stowarzyszenie podkreśla, że w Polsce konieczne są inwestycje w infrastrukturę, szczególnie w sieć stacji paliw alternatywnych.

Jak czytamy: „Paliwa niskoemisyjne w postaci sprężonego i skroplonego gazu ziemnego CNG i LNG odegrają w najbliższych latach istotną rolę w rozwoju sektora transportowego w całej Unii Europejskiej. W opinii Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań, by europejski rynek paliw gazowych Polsce po prostu nie odjechał”.

Autorzy raportu wskazują korzyści, jakie niesie ze sobą zastosowanie CNG i LNG w transporcie. To m.in. ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację dostaw surowców oraz korzyści społeczno-gospodarcze, np. w ramach wykreowania tysięcy nowych miejsc pracy czy niższych kosztów operacyjnych przedsiębiorstw. Wskazano także bariery utrudniające lub wręcz uniemożliwiające realizację działań w tym obszarze. Rozwój rynku paliw alternatywnych jest hamowany przez niedociągnięcia technologiczne i handlowe, brak akceptacji i dostatecznej świadomości ekologicznej ze strony konsumentów, lecz głównie przez brak długofalowych rozwiązań regulacyjnych wraz z odpowiednio skonstruowanymi mechanizmami wsparcia oraz brak odpowiedniej infrastruktury.

„W efekcie, w Polsce liczba stacji CNG i LNG nie przekracza 30. W Europie, według ostatnich danych, funkcjonuje blisko 5 tys. takich stacji. W raporcie „Rynek Paliw Alternatywnych – CNG i LNG” opisaliśmy dobre praktyki poszczególnych państw Unii Europejskiej, w których paliwa alternatywne są zdecydowanie bardziej popularne niż u nas” – powiedział dyrektor zarzadzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Zgodnie z założeniami zawartymi w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów 29 marca br., do 2025 r., po polskich drogach ma jeździć milion samochodów elektrycznych, a już za trzy lata ma działać ponad 6 tys. publicznie dostępnych punktów ładowania takich aut. Cele odnoszące się do rozwoju rynku gazu ziemnego w transporcie są równie ambitne: do 2020 r. w 32 polskich aglomeracjach ma powstać 70 stacji tankowania CNG. Po polskich drogach do roku 2025 r. ma się poruszać 54 tys. pojazdów napędzanych sprężonym gazem. Założono, że do tego czasu liczba pojazdów na skroplony gaz ziemny wyniesie 3 tys. Obecnie w Polsce istnieje 26 stacji CNG i jedna ogólnodostępna stacja LCNG, przypomina raport.

„W opinii PSPA, podejmowane zarówno na poziomie krajowym (Krajowe ramy), jaki i unijnym (Dyrektywa 2014/94/UE) inicjatywy na rzecz propagowania paliw alternatywnych w transporcie przyczynią się do rozwoju rynku paliw alternatywnych, ale konieczne jest wprowadzenie spójnej, stabilnej i całościowej strategii, obejmującej sprzyjające inwestycjom ramy regulacyjne” – czytamy dalej.

„Wpływ na upowszechnienie paliw alternatywnych będzie miała konsekwentna polityka stymulująca rozwój tego rynku, realizowana m.in. poprzez realne wsparcie budowy odpowiedniej infrastruktury, przyjazną politykę fiskalną i inne udogodnienia. Z uwagi na fakt, że rynek paliw alternatywnych w Polsce jest niewystarczająco rozwinięty, cele założone w Dyrektywie, a szczegółowo określone w Krajowych ramach, mogą zostać osiągnięte tylko przy wydatnym wsparciu państwa” – podkreślił Mazur.

PSPA definiuje cztery podstawowe obszary kluczowe dla dynamicznego rozwoju rynku paliw alternatywnych:

Infrastruktura – niezbędne jest uproszczenie procedur i wprowadzenie instrumentów wsparcia i zachęt dla inwestorów przekładających się na rentowność projektów w obszarze dystrybucji.

Ramy prawne – potrzebne są ujednolicone przepisy oraz zmiany legislacyjne umożliwiające efektywne ekonomicznie wdrażanie i wykorzystywanie paliw alternatywnych.

Koszty i parametry ekonomiczne – problemem jest brak pewnej polityki fiskalnej i konkretnych zachęt podatkowych dla uczestników rynku.

Działania dla użytkowników – należy zaproponować instrumenty finansowe i zachęty dla nabywców pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne oraz szeroko promować transport niskoemisyjny.

„Bardzo dobrze się stało, że w ślad za dyrektywą, Polska przyjęła dokument kierunkowy, jakim są krajowe ramy. Kluczowe jest teraz przełożenie teorii na praktykę. Wskazujemy w raporcie, że dzisiaj jesteśmy niestety jednym z nielicznych państw w Europie, gdzie realnie mało się jeszcze wydarzyło. Liczymy, że zapowiedzi oraz kierunkowe opracowania przyczynią się do rzeczywistego rozwoju rynku. Mamy również nadzieję, że przyjęte przez rząd krajowe ramy nie zamykają możliwości wprowadzenia dodatkowych rozwiązań stymulujących rozwój rynku, jak np. wprowadzenie zerowej lub wyraźnie niższej stawki akcyzy na gaz ziemny w postaci CNG i LNG wykorzystywany do celów pędnych, który to postulat nie znalazł się w ostatecznej wersji dokumentu” – podkreślił Mazur.

Zdaniem PSPA, rozwój rynku paliw alternatywnych nie tylko zmniejszy emisje gazów cieplarnianych w transporcie i poprawi sytuację w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii w Europie, ale także wesprze wzrost gospodarczy i wzmocni konkurencyjność przemysłu europejskiego. Obecnie po europejskich drogach jeździ 2 mln pojazdów napędzanych CNG i LNG. Szacuje się, że do 2020 r. liczba ta wzrośnie do 10 mln.

„Rosnące zapotrzebowanie na energie w transporcie można zaspokoić jedynie dzięki wykorzystaniu pełnego zestawu paliw alternatywnych, w tym CNG i LNG” – podsumował Mazur.

WIĘCEJ

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA