UDOSTĘPNIJ

Solaris w ubiegłym roku podjął szereg działań w obszarze ESG (Environmental Social Governance), które zostały ujęte w pierwszym raporcie Zrównoważonego Rozwoju za 2020r. Solaris podkreśla w publikacji m.in. 44-procentowy udział napędów alternatywnych w sprzedanych pojazdach w 2020, dostarczenie klientom niemal 700 bezemisyjnych  autobusów oraz redukcję śladu węglowego na poziomie 51 procent.

Raport wskazuje miejsce

Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2020 rok jest pierwszą publikacją Solarisa, tak kompleksowo podsumowującą działania firmy w obszarze ESG. Raport jest wyrazem świadomości firmy Solaris, że jej działania nie kończą się za terenem fabryki, a wszystkie podejmowane decyzje, wdrożone projekty czy finalne produkty mają ogromny wpływ na otoczenie. To przekrojowy opis oddziaływania organizacji na gospodarkę, środowisko i społeczność. Ma na celu pokazać, w jakim miejscu Solaris jest dziś – jako organizacja, jako pracodawca i jako partner biznesowy. Co więcej, pozwolił umieścić działalność firmy w szerszym kontekście, ale przede wszystkim – ma zaowocować szeregiem nowych inicjatyw i działań z obszaru ESG w przyszłości.

Solaris interpretuje misję wdrażania idei zrównoważonego rozwoju jako systematyczne poszerzanie gamy zeroemisyjnych pojazdów i aktywne wsparcie miast zainteresowanych zieloną zmianą w komunikacji miejskiej. To fundament, który jest podstawą nieustannego wprowadzania usprawnień w procesie produkcji, ale i całości zarządzania procesów w firmie i budowania łańcucha wartości. Solaris kształtuje swoje relacje z otoczeniem, chcąc podnosić świadomości ekologiczną – wśród swoich pracowników, klientów i wszystkich użytkowników pojazdów marki Solaris – powiedział Javier Calleja, Prezes Zarządu firmy Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

W swoim pierwszym raporcie firma podsumowuje 2020 rok. Wybór tematów, które zostały poruszone w raporcie, nie jest przypadkowy – to wynik wewnętrznych warsztatów, podczas których zostały wyłonione tematy kluczowe dla firmy, a także zaangażowania interesariuszy, którzy również zabrali głos w kwestii raportu. Ankietowe badanie opinii interesariuszy pozwoliło wyselekcjonować mapę tematów najistotniejszych w obszarze zrównoważonego rozwoju. Treści podzielone zostały na trzy główne rozdziały, będące jednocześnie filarami działalności firmy: „Odpowiedzialni na każdym etapie łańcucha wartości”, „Ludzie – najwyższa wartość” oraz „Zeroemisyjna przyszłość”. W publikacji znalazło się wiele przykładów działań, które firma podejmuje, aby być odpowiedzialnym partnerem dla klientów i dostawców.

Kluczem zeroemisyjny transport

Dużo miejsca poświęcone jest także zeroemisyjnym środkom transportu, co wynika z przekonania Solarisa, że nowoczesne miasta, w których funkcjonuje dostępny, elastyczny i komfortowy transport publiczny, mogą odegrać kluczową rolę dla zrównoważonego rozwoju świata.

Dokument został przygotowany zgodnie z wytycznymi GRI Standards, stanowiącymi międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i tematów zrównoważonego rozwoju. Obejmuje działalność spółki w 2020 roku w Polsce, nie uwzględnia wyników jej zagranicznych przedstawicielstw i spółek. Publikacja jest wynikiem wielu miesięcy pracy międzydziałowego zespołu Solaris Bus & Coach, a także zaangażowania interesariuszy zewnętrznych.

Źródło: na podstawie Solaris Bus & Coach

 

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA