UDOSTĘPNIJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o zamiarze prowadzenia Dialogu Technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawców na dokonanie pomiarów technicznych zasobników do magazynowania wodoru i ich funkcjonalności. Dialog związany jest z prowadzonym przez NCBR programem badawczym w obszarze  technologii magazynowania wodoru, który jest realizowany w modelu problem-driven research.

Program składa się z 3 faz, po których następi etap oceny i selekcji jego wykonawców. Po zakończeniu 2 i 3 fazy, planowane jest przeprowadzenie niezależnych pomiarów osiągnięć wykonawców tego programu, które obejmą parametry techniczne i funkcjonalności opracowanych przez nich systemów zasobników wodoru oraz demonstratorów. Przed finalnym określeniem warunków przeprowadzenia pomiarów technicznych zasobników wodoru, Centrum zamierza nawiązać dialog z interesariuszami zainteresowanymi udziałem w takim postępowaniu.

Celem Dialogu Technicznego jest dostarczenie informacji niezbędnych do określenia zakresu zamówienia publicznego, w szczególności przekazanie wiedzy na temat obowiązujących norm, przepisów, regulacji prawnych oraz określenia metod pomiarowych poszczególnych parametrów technicznych systemów zasobników wodoru będących przedmiotem programu „Magazynowanie wodoru”.

Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją Projektu pt. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych. Na realizację Projektu NCBR przyznane zostało dofinansowanie w ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe poddziałanie 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

NCBR ogłasza, że planuje przeprowadzić procedurę wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie pomiarów parametrów technicznych innowacyjnych zbiorników (zasobników) wodoru i ich funkcjonalności z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych. Zasobniki wodoru będące przedmiotem pomiarów i testów staną się efektem realizacji programu Magazynowanie wodoru.

NCBR spodziewa się, że Dialog Techniczny umożliwi uzyskanie niezbędnych informacji technicznych w dziedzinie pomiarów technicznych technologii magazynowania, a w szczególności norm, przepisów oraz obowiązujących regulacji prawnych.

Do Dialogu Technicznego zostali zaproszeni zarówno potencjalni Wykonawcy zdolni do przeprowadzenia pomiarów szczegółowych parametrów technicznych, jak również podmioty normalizujące procedury pomiarowe.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie NCBR.

 

bip.ncbr.gov.pl, materiały własne

 

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA