UDOSTĘPNIJ

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Projekt zakłada wprowadzenie nowych znaków drogowych D-54 oraz D-55.  Znak D-54 oznacza „strefę czystego transportu”, zaś znak D-55 – „koniec strefy czystego transportu”.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, podstawą do podjęcia prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji rozporządzenia jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która wymaga określenia znaków drogowych do oznaczania stref czystego transportu.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności, na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej można ustanowić strefę czystego transportu, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Strefę czystego transportu ustanawia, w drodze uchwały, rada gminy, zaś granice obszaru strefy oznacza się znakami drogowymi.

Osoby, które nie przestrzegają ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu, podlegają karze grzywny do 500 złotych. Ponadto, będący obecnie przedmiotem postępowania legislacyjnego, projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, zakłada możliwość wprowadzenia opłat za wjazd do strefy czystego transportu. Rada gminy w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, będzie mogła dopuścić poruszanie się po tej strefie, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia uchwały, innych pojazdów niż uprawnione do bezpłatnego wjazdu do strefy pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Opłata ma stanowić dochód gminy wykorzystywany wyłącznie na potrzeby oznakowania strefy czystego transportu, zakupu autobusów zeroemisyjnych, pokrycia kosztów wykonania analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1. ustawy (kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem pojazdów ekologicznych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej). Opłata za wjazd do strefy czystego transportu nie będzie mogła być wyższa niż 2,50 zł za godzinę i 25 zł za dobę.

 

legislacja.rcl.gov.pl, materiały własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA