UDOSTĘPNIJ

ISBnews, materiały własne

Ministerstwo Energii skierowało do konsultacji projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i liczy, że ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r., poinformował wiceminister Michał Kurtyka. Projekt ustawy zakłada m.in. konkursy na budowę infrastruktury ładowania w 32 gminach, zwolnienia finansowe dla firm i ułatwienia dla kierowców poruszających się samochodami elektrycznymi. Konsultacje mają potrwać do końca maja.

„Kierujemy do konsultacji projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, konstytucję dla nowo tworzonego rynku elektromobilności i bardzo ważny akt prawny, który idzie w ślad za zaproponowanym przez Ministerstwo Energii w zeszłym roku pakietem na rzecz czystego transportu” – powiedział Kurtyka podczas spotkania prasowego.

Zgodnie z zaproponowanym w projekcie modelem, infrastruktura bazowa będzie budowana w formule konkursów w 32 gminach powyżej 100.000. mieszkańców, gdzie zarejestrowano co najmniej 60.000 tys. samochodów, a na 1.000 mieszkańców przypada co najmniej 400 samochodów. Przewidziano ponad 6.000 punktów ładowania normalnej mocy i ok. 400 szybkich punktów ładowania. Gminy uruchomią konkursy dla operatorów infrastruktury. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu obowiązek budowy spadnie na operatora systemu dystrybucji (OSD) – sprzedawcę z urzędu.

„Nie zakładam bardzo istotnych kosztów po stronie OSD, liczymy na odzew sektora prywatnego. Szacujemy, że musieliby oni wydać 300 mln zł, jeśli konkursy nie zostałyby rozstrzygnięte” – powiedział wiceminister.

Wśród zakładanych korzyści dla kierowców aut elektrycznych przewidziano:

– propozycję zwolnienia pojazdu elektrycznego z akcyzy,

– prawo korzystania z pasów dla autobusów,

– dla firm możliwość odpisu amortyzacyjnego do 30.000 euro

– możliwość wprowadzenia stref zeroemisyjnych w miastach, do decyzji samorządów,

– zwolnienie z opłat w strefach płatnego parkowania,

– powstanie ewidencji paliw alternatywnych, z mapą usług ładowania dostępną w aplikacji na telefony komórkowe,

– równy dostęp dostawców energii do sieci bazowej poza miastem.

„Istnieje także możliwość rozliczania ładowania na zasadzie prawa energetycznego poprzez faktury, ale muszą powstać do tego warunki techniczne” – dodał Kurtyka.

Przewidziane korzyści dla budujących infrastrukturę to:

– koszt budowy przez OSD będzie kosztem uzasadnionym, jeśli w konkursie nie będzie wyłoniony inny operator,

– ustawowy obowiązek przyłączenia ładowarek do sieci, niższe opłaty przyłączeniowe (1/16 poniesionych kosztów przyłączenia),

– nieodpłatne udostępnienie stanowisk postojowych przy punktach ładowania na sieci bazowej,

– zwolnienie z podatku od nieruchomości punktów ładowania oraz stacji paliw na sieciach TEN-T, na których zlokalizowane są co najmniej dwa szybkie punkty ładowania,

Z kolei przewidywane korzyści dla transportu publicznego to:

– otwarcie prawnej możliwości pozyskania dotacji na budowę infrastruktury ładowania dla transportu publicznego,

– pierwszeństwo przyłączenia do sieci infrastruktury transportu zbiorowego,

– wprowadzenie niższych opłat za przyłączenie punktu ładowania to sieci (1/16 rzeczywistych poniesionych nakładów).

Projekt ustawy przewiduje także możliwość testowania na drogach publicznych pojazdów autonomicznych, zwolnienie z opłaty przyłączeniowej instalacji zarządzania popytem (magazynów energii) i dopuszczenie do ruchu pojazdów poruszających się na jednej szynie, poduszkach powietrznych lub magnetycznych.

Z punktu widzenia rynku produkcji autobusów, istotne założenia projektu to:

– 30% autobusów elektrycznych w miastach do 2028 r.,

– 50% pojazdów elektrycznych we flocie należącej do administracji rządowej i centralnej do 2025 r.,

– 30% pojazdów elektrycznych w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców do 2025 r.

„Ja bym chciał, żeby ta ustawa została uchwalona w tym roku. Zaraz po konsultacjach chciałbym ją skierować do Rady Ministrów, żeby przeszła całą ścieżkę. Chciałbym, żeby weszła w życie od 1 stycznia 2018 r.” – powiedział wiceminister.

Kurtyka wskazał także, że standardy urządzeń ładowania będą określone w osobnym rozporządzeniu. Z kolei kwestia recyklingu baterii jest opracowywana, ale „nie dojrzała jeszcze do prac legislacyjnych”.

WIĘCEJ

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA