UDOSTĘPNIJ

Podczas dzisiejszego posiedzenia, senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrzyła ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Odrzucono wszystkie poprawki, których wprowadzenie zaproponowano podczas obrad. Tłumaczono się brakiem czasu i grożącymi Polsce sankcjami finansowymi.

Przedstawiając ustawę, wiceminister energii Michał Kurtyka zaznaczył, że pilne wprowadzenie ustawy do polskiego porządku prawnego jest konieczne z uwagi na grożące Polsce kary finansowe za niewdrożenie w terminie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Biuro legislacyjne Senatu zaproponowało szereg poprawek do ustawy. Żadna z nich nie zyskała aprobaty wiceministra Michała Kurtyki. Przewodniczący senackiej Komisji Andrzej Stanisławek początkowo wyraził wątpliwości, czy ustawa powinna być przyjęta w formie zaproponowanej przez Sejm, gdyż zawiera pewne wady prawne.

Senator Grzegorz Peczkis z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że w jego opinii ustawa w sposób nieuzasadniony promuje samochody, które są dzisiaj bardzo drogie w zakupie. Sprzeciwiał się ponadto zwolnieniu z akcyzy niektórych modeli hybryd typu plug-in. Wiceminister Kurtyka odpowiedział, że mimo wysokiej ceny zakupu, pojazdy zelektryfikowane są znacznie tańsze w ekspolatacji niż ich spalinowe odpowiedniki, są też bardziej niezawodne. Zwolenie z akcyzy hybryd plug-in ma charakter tymczasowy i kończy się 01 stycznia 2021 r. Wprowadzenie zwolnienia ma zaś na celu rozruch rynku.

Senator Mieczysłąw Augustyn z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że ustawa powinna być podzielona na części, a w pierwszej kolejneści należałoby wporwadzić niezbędne regulacje implementujące przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE. Uznał, że konsultacje społeczne prowadzone w związku z projektem były niedostateczne. Według niego, nie ma wystarczających środków finasowych na realizację założeń ustawy. Krytykował też tempo procesu legislacyjnego przy tak ważnym akcie prawnym. Wtórował mu senator Przemysław Termiński z PO, który powiedział, że czytając ustawę ma wrażenie, że nie chodzi w niej o realne wdrożenie elektromobilności, lecz „o jej wdrażanie”. Stwierdził, że nie zgadza się z takim procedowaniem ustawy, w ramach którego Senat bez zastrzeżeń zatwierdza akt prawny zawierający wady.

Podczas obrad Komisji swoje stanowisko względem ustawy przedstawiła również strona społeczna. Podnoszono, że w ustawie nie zostały uwzględnione wszystkie uwagi branży. Akt zawiera regulacje, które mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości punktów ładowania, ze względu na wprowadzony wymóg przyłączania stacji ładowania do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).

Poza tym każda ogólnodostępna stacja ładowania z kilkoma punktami ładowania (miejscami, z których samochód można pobierać energię) powinna zostać wypoasażona w licznik do pomiaru energii, tymczasem na świecie nie ma rozwiązań technicznych pozwalających wyposażać stacje szybkiego ładowania w urządzenia tego typu.

Stwierdzono także , że obecnie proponowane regulacje przekazują gminom zbyt dużą dowolność, co do wprowadzenia wyłączeń od ograniczeń do wjazdu w obszar Stref Czystego Transportu. Wniesiono również o przywrócenie zapisu stanowiącego o możliwości wprowadzenia przez gminy opłat za wjazd do takich stref pojazdów o wysokiej emisji zanieczyszczeń. Zdaniem strony społecznej, pieniądze pochodzące z opłat powinny być przekazane na koszty obsługi strefy, sfinansowanie poprawy transportu publicznego oraz budowę infrastruktury ulicznej.

Zwrócono także uwagę na zapis wyłączający możliwość ładowania hybryd typu plug-in na miejscach przeznaczonych dla samochodów elektrycznych. W konsekwencji, hybrydy plug-in mogłyby być ładowane wyłącznie w warunkach domowych.

Michał Kurtyka odnosząc się do uwag senatorów i strony społecznej zapowiedział, że wątpliwości powstałe w związku z ustawą rozwiąże w znacznym zakresie ustawa ws. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Dokument jest już po obradach Komitetu Stałego Rady Ministrów i niebawem ma zostać przyjęty przez rząd.

Ostatecznie, Komisja przyjęła ustawę bez jakichkolwiek poprawek.

 

materiały własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA