UDOSTĘPNIJ

LOTOS poinformował, że uruchomi instalacje do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 2 punkty tankowania tego paliwa, które zostaną zlokalizowane w  Gdańsku i Warszawie. Inwestycja o wartości niemal 10 mln euro ma być oddana do użytku w 2021 roku.

Zgłoszony przez LOTOS projekt „Pure H2” znalazł się na liście zatwierdzonych pod koniec września przez państwa członkowskie UE projektów wspartych w ramach instrumentu CEF (a konkretnie w konkursie 2017 CEF Transport Blending MAP Call II). Oznacza to, że prawie 2 mln euro, a więc ok. 20% budżetu tego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych.

Celem projektu jest uruchomienie sprzedaży wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999%), który mógłby być wykorzystywany przede wszystkim przez środki transportu miejskiego. Inwestycja zakłada wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Grupy LOTOS, a także 2 punktów tankowania pojazdów w Gdańsku i Warszawie.

Spółka podpisała wcześniej listy intencyjne z Gminą Miasta Gdynia oraz gminą Wejherowo, które zakładają realizację dostaw wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi.

Gdańska rafineria Grupy LOTOS produkuje obecnie około 13 t wodoru na godzinę, a po zakończeniu budowy Projektu EFRA będzie to ponad 16,5 t/h. Przeciętny pojazd osobowy zużywa 1 kg wodoru na 100 km. Natomiast autobus wodorowy zużywa w ciągu roku taką ilość wodoru jaką instalacje Grupy LOTOS produkują w ciągu godziny. Podane ilości odnoszą się do wodoru jeszcze nieoczyszczonego, trzeba go jeszcze odpowiednio doczyścić. Do tego natomiast potrzeba jest właśnie instalacja do oczyszczania wodoru.

LOTOS informuje, że oczyszczony wodór może być wykorzystywany nie tylko w transporcie drogowym, ale także przemyśle informatycznym, medycynie, czy przemyśle spożywczym. Do tej pory tak czysty wodór musi być importowany, dlatego jego powszechne użycie jest dość ograniczone.

„Pure H2” to nie jedyny projekt, który uzyskał dofinansowanie z CEF. Od czasu funkcjonowania nowej strategii Grupy LOTOS rozpisanej na lata 2017 – 2022 koncern uczestniczy w 4 dużych projektach finansowanych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Od 2017 roku Grupa LOTOS razem ze spółką Gaz-System opracowuje studium wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG. Przewidywany czas realizacji to 36 miesięcy. Ponad 1 mln euro, czyli 60% budżetu, zostanie sfinansowane z funduszy unijnych.

Kolejna wsparta w ramach CEF inicjatywa to LEM (czyli LOTOS Electro Mobility) zakładająca pilotażowe wdrożenie elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T. LOTOS Paliwa finalizuje właśnie budowę 12 punktów ładowania pojazdów elektrycznych wzdłuż autostrad A1 i A2, pomiędzy Gdynią i Gdańskiem a Warszawą, w obu kierunkach. Ponad 400 tys. euro, a więc ok. 40% budżetu, pochodzić będzie ze środków UE. W swoich dalszych planach LOTOS zakłada wyposażenie w punkty ładowania pojazdów elektrycznych łącznie 50 stacji, zlokalizowanych przy drogach tranzytowych, ok. 1/3 z nich to Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradach i drogach ekspresowych na kraju.

LOTOS włącza się także w projekty związane z wdrażaniem paliw CNG i LNG. W styczniu 2018 r. Grupa LOTOS i Remontowa LNG Systems podpisały list intencyjny w sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG. Umowa dotyczy zaprojektowania, budowy i przeprowadzenia badań pilotażowej stacji dokującej. Głównym jej zadaniem będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników LNG. Remontowa LNG Systems opracowała koncepcję wykorzystania kontenerów LNG do bunkrowania statków poprzez kompleks zaworów i pomp zabudowany w ramę o rozmiarach kontenera 40-stopowego. Projekt będzie współfinansowany z CEF.

Gdański koncern informuje, że dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Z tego powodu przedstawiciele Grupy LOTOS oraz spółki LOTOS Lab (podmiotu realizującego zadania w zakresie projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej LOTOS)  podpisali we wrześniu br. dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową z Politechniką Warszawską. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii.

W nawiązaniu do coraz bardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych w transporcie morskim, LOTOS prowadzi również projekt, który pozwoli zwiększyć udział paliw niskoemisyjnych dzięki wykorzystaniu LNG jako paliwa żeglugowego. Oprócz wspomnianej wcześniej współpracy z Remontowa LNG Systems, w kwietniu br., LOTOS Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny podpisały umowę o wspólnej ofercie usługi bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu.

Oprócz działań stricte biznesowych, Grupa LOTOS S.A. jest również aktywna w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru w transporcie. W ubiegłym roku z inicjatywy koncernu powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych. Klaster i RIGP są organizatorem pierwszej polskiej konferencji wodorowej 1st Polish Conference on Hydrogen Technology (PCHET 2018), która odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. w Gdyni.

lotos.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA