UDOSTĘPNIJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało dokumentację precyzującą warunki zamówienia w postępowaniu publicznym na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

Bezemisyjny Transport Publiczny (BTP) to jeden z flagowych programów NCBR, w ramach którego ma powstać ekologiczny transport publiczny dla polskich miast. W ubiegłym roku Centrum zawarło porozumienia z 26 polskimi miastami oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, na mocy których miasta zobowiązały się do zakupu ok. 1000 innowacyjnych pojazdów. Jeżeli autobusy spełnią oczekiwania zamawiających, będą oni mogli zwiększyć zamawianą flotę pojazdów. Natomiast z początkiem br. zostało ogłoszone postępowaniu publicznym na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, które właśnie wkroczyło w kolejny etap.

8 sierpnia NCBR poinformowało o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. Do dalszego etapu zostało dopuszczonych osiem podmiotów: konsorcjum z udziałem Autosana, Instytutu Elektrotechniki, WB Electronics oraz Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych, a także konsorcjum firm grupy Volvo, firma Medcom, Politechnika Gliwicka, Solaris Bus & Coach, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, PBG Operator i konsorcjum Ursus Bus.

W ubiegłym tygodniu natomiast NCBR opublikowało dokumentację precyzującą wymagania odnośnie pojazdów, które mają powstać w ramach postępowania.

– Na obecnym etapie formuła partnerstwa innowacyjnego, realizowana przez NCBR zakłada współpracę zamawiających i wykonawców przy doprecyzowaniu cech zamawianych pojazdów. Główny akcent ma zostać położony na modułowości i autonomiczności tworzonych pojazdów. W tych obszarach innowacyjność jest obligatoryjna, w innych opcjonalna – informuje NCBR.

Jednocześnie NCBR zapowiada, że wraz z włodarzami miast biorących udział w programie określą katalog rozwiązań wymaganych i opcjonalnych, który zostanie poddany negocjacjom.

– Wynoszący 2,3 mld zł budżet programu świadczy o jego znaczeniu i związanych z nim nadziejach. Naszym celem jest pozyskanie i wdrożenie nowoczesnych technologii w zakresie transportu publicznego, przy równoczesnym rozwoju niezbędnej infrastruktury ładowania – zaznacza prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Dlatego też NCBR prowadzi równolegle program badawczy dotyczący magazynowania wodoru. Chcemy by zwycięskie projekty obydwu programów były ze sobą komplementarne.

Jak zapowiada NCBR konsorcja biorące udział w postępowaniu mogą liczyć nawet na 100 mln zł na realizację projektów. W późniejszym etapie zaś – również na rynek zbytu, który zapewnią samorządy, czyli partnerzy programu.

 

cire.pl

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA