UDOSTĘPNIJ

Komisja Europejska zaaprobowała wsparcie dla 41 projektów w kwocie 5,4 mld euro. Władze unijne liczą, że wdrożenie zatwierdzonego właśnie projektu IPCEI Hy2Tech przyczyni się do rozwoju przełomowych technologii, w tym materiałów elektrodowych. Ponadto mają zostać stworzone bardziej wydajne ogniwa paliwowe, innowacyjne technologie transportowe, wśród których po raz pierwszy zostaną wprowadzone technologie mobilności wodorowej. Oczekuje się, że projekt stworzy około 20 000 bezpośrednich miejsc pracy na Starym Kontynencie.

Komisja Europejska zatwierdziła projekt mający na celu wspieranie badań i innowacji oraz pierwszego wdrożenia przemysłowego w łańcuchu technologii wodorowej. Projekt pod nazwą IPCEI Hy2Tech został wspólnie przygotowany i zgłoszony przez piętnaście państw członkowskich: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Włochy, Niderlandy, Polskę, Portugalię, Słowację i Hiszpanię. Program wsparcia badań naukowych i innowacji oraz pierwszego zastosowania w przemyśle obejmie m. in. konsorcjum w skład którego wchodzi polska spółka Synthos.

5,4 miliarda euro plus 8,8 miliarda euro

W ramach wdrażania technologii wodorowych państwa członkowskie zapewnią do 5,4 miliarda euro w postaci finansowania publicznego, co ma odblokować dodatkowe 8,8 miliarda euro na inwestycje prywatne. W ramach tego IPCEI w 41 projektach weźmie udział 35 firm prowadzących działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz start-upy. Bezpośredni uczestnicy będą ściśle współpracować ze sobą w ramach licznych planowanych form współpracy oraz z ponad 300 partnerami zewnętrznymi, takimi jak uniwersytety, organizacje badawcze i MŚP w całej Europie.

Władze UE są przekonane, że wodór ma ogromny potencjał w przyszłości. Jest niezbędnym elementem dywersyfikacji źródeł energii i zielonej transformacji. Inwestowanie w takie innowacyjne technologie może być jednak ryzykowne dla jednego państwa członkowskiego lub tylko jednego przedsiębiorstwa. Tutaj rolę do odegrania mają zasady pomocy państwa dla IPCEI. Zatwierdzony właśnie projekt jest przykładem prawdziwie ambitnej współpracy europejskiej na rzecz kluczowego wspólnego celu. Pokazuje również, jak polityka konkurencji współgra z przełomowymi innowacjami – powiedziała Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji w PE.

Kolegialność gwarancją sukcesu

IPCEI obejmie szeroką część łańcucha wartości technologii wodorowej, w tym wytwarzanie wodoru, ogniwa paliwowe, przechowywanie, transport i dystrybucję wodoru oraz zastosowania dla użytkowników końcowych, w szczególnie w sektorze mobilności.

Komisja oceniła proponowany projekt pod kątem unijnych zasad pomocy państwa, a dokładniej swojego rozporządzenia w sprawie ważnych projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania.
Warto pamiętać, że często prywatne inicjatywy wspierające przełomowe innowacje nie urzeczywistniają się z powodu znacznego ryzyka, jakie niosą ze sobą takie projekty. IPCEI umożliwia państwom członkowskim wspólne przezwyciężenia rynkowych trudności. Jednocześnie kolegialność przedsięwzięcia ma na celu, aby cała gospodarka UE czerpała korzyści z inwestycji, ograniczając potencjalne zakłócenia konkurencji.
Komisja jest przekonana, że IPCEI Hy2Tech przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu, wspierając kluczowy strategiczny łańcuch wartości dla przyszłości Europy, a także cele kluczowych inicjatyw politycznych UE, takich jak Zielony Ład, Strategia Wodorowa UE i REPowerEU.

Ambitne projekty

Wszystkie 41 projektów wchodzących w skład IPCEI jest bardzo ambitnych, ponieważ mają na celu opracowanie technologii i procesów, które wykraczają poza to, co obecnie oferuje rynek i pozwolą na znaczną poprawę wydajności, bezpieczeństwa, wpływu na środowisko, a także opłacalności” – możemy przeczytać w komunikacie KE.

IPCEI wiąże się jednak ze znacznym ryzykiem technologicznym i finansowym, dlatego konieczne jest wsparcie publiczne, aby zachęcić firmy do realizacji inwestycji.

Wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione przez uczestniczące przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia publicznego ze strony europejskiej społeczności naukowej i przemysłu poza firmami i krajami, które są częścią ICPEI.

Źródło: na podstawie europa.eu

WIĘCEJ

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA