UDOSTĘPNIJ

Rada Miasta Gdańska przyjęła plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Do końca marca 2021 r. w mieście będzie funkcjonowało  łącznie 210 punktów ładowania. Obowiązek rozbudowy infrastruktury dla EV wynika z zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Z inwentaryzacji wykonanej dla Gdańska wynika, że w mieście funkcjonuje około 50 ogólnodostępnych punktów ładowania, a kolejnych 21 jest w budowie. Pozostałe 138 punktów wybuduje w mieście operator systemu dystrybucyjnego – spółka Energa Operator SA. Będą to ładowarki AC o mocy 22 kW.

Plan dla Gdańska przygotowano w oparciu o kryteria:

1) gęstości zaludnienia (tzw. „mapy ciepła”) istotnej z punktu widzenia planowania liczby punktów ładowania;

2) odległości stacji transformatorowych zapewniających zasilanie punktów ładowania;

3) dostępu do gruntów w dyspozycji gminy (np. w pasie drogowym lub na działce GMG);

4) lokalizacji wymuszającej naturalną rotację pojazdów, np. punkty użyteczności, aby zapobiec sytuacji długotrwałego postoju i blokowaniu infrastruktury dla pozostałych użytkowników;

5) lokalizacji funkcjonujących już punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Grupa robocza składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Biura Rozwoju Gdańska oraz Energi Operator SA wytypowała 81 lokalizacji spełniających wymienione kryteria. Plan składający się z mapy i tabeli z lokalizacjami w okresie od 15 kwietnia do 29 maja skonsultowano z mieszkańcami Gdańska. W efekcie wybrano 64 lokalizacje oraz 17 lokalizacji rezerwowych. W wybranych lokalizacjach do końca marca 2021 r. powinny powstać stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Większość stacji będzie obejmowała dwa punkty ładowania z dwoma miejscami postojowymi.

Plan uzgodniono z lokalnym operatorem systemu elektroenergetycznego – Energą Operator S.A. Ustawa o elektromobilności wymaga przyjęcia uzgodnionego planu przez Radę Gminy w drodze uchwały. Przyjęty przez Radę Miasta Gdańska plan zostanie przekazany do Energa Operator SA, która opracuje program przyłączania projektowanych ogólnodostępnych punktów ładowania do sieci elektroenergetycznej. Informacja o przyjęciu planu przekazana zostanie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na koniec czerwca 2020 r. w Gdańsku były zarejestrowane 204 samochody elektryczne.

 

gdansk.pl, materiały własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA