UDOSTĘPNIJ

ACEA przedstawiła interaktywną mapę – stacje tankowania wodoru dla ciężarówek potrzebne w Europie do 2025 i 2030 r. w poszczególnych krajach. Interaktywna mapa pokazuje liczbę stacji tankowania wodoru dla ciężarówek wymaganych w Europie w 27 państwach członkowskich UE oraz Wielkiej Brytanii do 2025 i 2030 r. Za dziewięć lat, Polska powinna mieć 40 tego typu obiektów.

Pierwsze pojazdy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi są już wdrażane w Europie. ACEA zakłada, że od około 2025 roku oferta pojazdów dostawczych na wodór będzie już bardzo szeroka, a do 2030 roku oczekuje się, że co najmniej 60000 tego typu ciężarówek będzie eksploatowanych na europejskich drogach.

Konieczne dedykowane stacje tankowania H2

Jednak nie uda się to bez dedykowanego zaplecza. Tymczasem infrastruktura niezbędna do tankowania samochodów ciężarowych zasilanych ogniwami paliwowymi jest obecnie prawie całkowicie niedostępna. Ze względu na większe zapotrzebowanie na moc i energię ciężkie pojazdy dostawcze po prostu nie mogą wykorzystywać istniejącej infrastruktury tankowania wodoru dla samochodów osobowych i małych „dostawczaków”.

Stacje wodorowe w krajach UE i UK w 2025r.

Jak wyjaśnia nowy dokument przedstawiający stanowisko ACEA w sprawie wymagań dotyczących infrastruktury samochodów ciężarowych, należy pilnie zająć się tą kwestią. Władze unijne, ale i rządy poszczególnych krajów muszą podjąć działania w celu zapewnienia szybkiego rozwoju infrastruktury w ramach analizowanej właśnie dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFID).

1000 stacji wodorowych w UE do 2030 roku

Zdaniem ACEA podstawą jest wyznaczenie unijnych celów dotyczący około 300 stacji tankowania wodoru przystosowanych do samochodów ciężarowych do 2025 r. oraz co najmniej 1000 nie później niż do 2030 r. Ponadto do 2030 r. co 200 km wzdłuż sieci bazowej TEN ‐ T powinno być dostępne jedno miejsce tankowania wodoru. Stacja tankowania wodoru dla samochodów ciężarowych powinna mieć dzienną przepustowość co najmniej sześciu ton H2 i co najmniej dwa dystrybutory na stację.

Aby zagwarantować dostępność niezbędnej liczby stacji tankowania wodoru do 2025 i 2030 r. w całej UE, należy ustalić wiążące cele dla każdego państwa członkowskiego.

Stacje wodorowe w krajach UE i UK w 2030r.

 

Eksperci: ciężki transport wodorowy ma sens

Wodorowa droga rozwoju ciężkiego transportu ma sens. Jednak jak wynika z raportu Deloitte, zastosowanie tego typu paliwa w transporcie jest nadal w znacznym stopniu ograniczone przez słabo rozwiniętą infrastrukturę, percepcję ryzyka dla łańcucha dostaw i stosowania paliwa wodorowego oraz koszty przesyłu i składowania tego surowca, a także niewielką podaż pojazdów wykorzystujących wodór jako paliwo. Znacznie popularniejsze są obecnie samochody osobowe zasilane elektrycznie lub w sposób hybrydowy.

Zakłada się, że w początkowej fazie wdrażania technologii, większe prawdopodobieństwo upowszechnienia się paliwa wodorowego istnieje w przypadku cięższych środków transportu, takich jak ciężarówki, autobusy i transport szynowy. Ta sytuacja może się jednak zmienić, a możliwą skalę i tempo rozwoju rynku wodoru pokazuje np. przyjęty w Japonii plan zakładający do 2030 r. dynamiczny wzrost liczby pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi na tamtejszych drogach do 800 tys., przy zaledwie 3 tys. obecnie.

List do Komisji Europejskiej w sprawie AFID

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) to zrzeszenie branżowe z siedzibą w Brukseli zrzeszające 15 głównych producentów samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów w UE. Członkami ACEA produkującymi samochody dostawcze są DAF Trucks, Daimler Trucks, Ford Trucks, IVECO, MAN Truck & Bus, Scania i Volvo Group.

Przypomnijmy, że w kwietniu ACEA i T&E złożyły wspólny wniosek do KE. W swoim piśmie ACEA i T&E „wzywały Komisję Europejską do dostosowania założeń AFID do wymagań bezemisyjnych ciężarówek i autobusów, z wiążącymi celami dla infrastruktury we wszystkich państwach członkowskich UE. Tak, aby zapewnić płynność w zakresie transportu transgranicznego. Sygnatariusze zwrócili też uwagę, że podjęcie działań w tym zakresie „ jest to pilne i kluczowe, aby zachęcić profesjonalnych przewoźników do szybkiego przejścia na pojazdy bezemisyjne”.

Źródło: acea.be, własne

UDOSTĘPNIJ

Zobacz również:

PARTNERZY

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera! Bądź na bieżąco z nowościami z rynku paliw alternatywnych

FACEBOOK

POLECANE

ŚLEDŹ NAS NA